Na přípravě strategického plánu, který naznačuje směr, jímž by se město mělo ubírat v příštích několika letech, pracovalo zhruba šest desítek lidí přibližně půl roku. Dokument se zabývá třemi hlavními okruhy, a to konkrétně generelem dopravy a veřejného osvětlení, dále strategickým rozvojem města především v oblastech školství a vzdělávání, kultury a sportu a hospodaření s majetkem města. Třetí část se pak týká strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů.

„V Bílovci už dlouhodobě chyběl dokument, díky němuž by se koncepčně a promyšleně investovalo do rozvoje města, zejména do údržby a rekonstrukce majetku,“ uvedl starosta Bílovce Pavel Mrva a dodal, že na přípravu tohoto strategického dokumentu se městu podařila získat dotace z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 6,5 milionu korun.

Zbytek nákladů, přesně 300 tisíc korun, pokrylo město ze svého rozpočtu. V dokumentu se počítá s více či méně významnými investicemi, které obyvatelé města jistě přivítají. Kterými konkrétně?

„V plánu je například podpora využití městských pozemků určených pro individuální a bytovou výstavbu, vybudování urnových hrobů, které by mohly tvořit hřbitovní zeď, nebo rozšíření prostor městského úřadu. Cílem této investiční akce v hodnotě 1,9 milionu korun je vytvoření vhodnějšího zázemí například pro odbor dopravy a silničního hospodářství, stavební úřad, odbor investic a oddělení právní,“ vyjmenoval několik plánovaných projektů bílovecký starosta.

Podle něj by se ale co nejdříve mělo investovat také do techniky, která zajistí větší informovanost občanů. V tomto případě by se mohlo jednat o zřízení elektronické úřední desky nebo o vytvoření nových webových stránek města. „Naopak jsme do konkrétních aktivit nezařadili například stavbu bazénu, byť ji občané požadují, protože není reálné ji ze současného rozpočtu uskutečnit,“ doplnil dále Pavel Mrva.

Na přípravě plánu pracovali nejen zaměstnanci městského úřadu, ale podíleli se na něm také občané, místní podnikatelé nebo třeba i tajemník úřadu či ředitelka místní Základní školy a Mateřské školy Komenského Hana Bajnárková. Ta k dokumentu uvedla, že do něj zařadili takové investiční akce, jejichž realizace je nezbytná pro další rozvoj školy, jejíž součástí je celkem šest budov.

ÚPRAVY VE ŠKOLÁCH

„Toho, co bychom potřebovali v budoucnu uskutečnit, je opravdu hodně. Objekty, které má škola ve správě, vyžadují vzhledem k datu svého vzniku velké množství oprav. Například dvě školní panelové budovy už mají ve velmi špatném stavu kanalizaci i rozvody elektřiny, bez rekonstrukce se neobejde Mateřská škola Svobodova, Základní a Mateřská škola ve Staré Vsi by potřebovala přístavbou tělocvičny u školy zvýšit kapacitu v mateřské škole a zlepšit stav hygienických zařízení,“ popsala ředitelka Hana Bajnárková s tím, že nezbytné jsou také úpravy ve školní kuchyni.

Strategický plán rozvoje města hodnotí pozitivně také tajemník městského úřadu v Bílovci Jiří Hodic. Podle jeho slov může tento dokument znamenat pro Bílovec významný krok k dalšímu a hlavně systematickému rozvoji.