Tento způsob ochrany majetku bude realizován na služebně Městské policie Příbor ve vybraných termínech, které budou zájemcům oznámeny podle pořadníku. Zájemci o označení jízdního kola se mohou předem hlásit na telefonním čísle 556 725 111 nebo osobně na služebně městské policie.

K TÉMATU

Kdo si může jízdní kolo zaevidovat:
· Občané starší 15 let (u mladších osob jejich zákonný zástupce).

Co je nutné mít při evidenci u sebe:
· Neznečištěné jízdní kolo,
· Občanský průkaz,
· Doklad o nabytí jízdního kola (faktura, účtenka, kupní smlouva apod.), případně sepsání čestného prohlášení o jeho nabytí.

„Každé jízdní kolo je označeno speciálním roztokem s mikrotečkami o velikosti 1 milimetru, které nesou jedinečný kód. Tento kód umožňuje dohledat vlastníka jízdního kola. Roztok s mikrotečkami usychá na jízdním kole přibližně 25 - 30 minut, poté je pevně spojen s rámem a stane se pouhým okem neviditelným. Následně je kolo zaregistrováno do databáze Městské policie Příbor a Registru identifikačního značení,“ uvedla Eva Durčeková, strážník Městské policie Příbor.

Tento nový systém značení poskytuje efektivní a moderní způsob ochrany proti krádeži jízdních kol a zvyšuje šanci na jejich navrácení původním majitelům