Důvodem uzavřených přechodů pro chodce je zrychlení průjezdu automobilů Novým Jičínem. „Bylo to také jediné opatření, na které byl ochoten Olomoucký kraj, co by investor, za podpory Moravskoslezského kraje přistoupit. V případě, že by docházelo k vytváření kolon a provoz nebude plynulý, bude město nuceno sáhnout k opatřením pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a hlavně osob přecházejících v krizových hodinách přes silnici I/57. Jedním z takových opatření je i asistence strážníků u přechodů pro chodce,“ konstatoval nedávno místostarosta města Milan Šturm.

V prvních dnech objížďky strážníci na uzavřené přechody chodce pouze upozorňovali. „Lidi přelézali nebo obcházeli betonové zátarasy nebo přecházeli v těsné blízkosti zrušených přechodů. Ohrožovali tak vlastní bezpečnost,“ sdělila mluvčí městské policie Ilona Majorošová s tím, že od pouhé domluvy strážníci nyní upustí. „Nedisciplinované chodce budeme pokutovat na místě, a to až do výše dvou tisíc korun,“ upozornila.

„Mnoho chodců nezná podmínky, za kterých není povoleno přecházet vozovku. Upravuje je paragraf 54 zákona číslo 361/2000 Sbírky, o silničním provozu. Tam jasně stojí, že chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce. Jeli blíže než 50 metrů přechod pro chodce vyznačen dopravní značkou, musí chodec přecházet jen na těchto místech,“ doplnila Majorošová.

„Kruhové objezdy jsou také označeny zákazem odbočení pro nákladní vozidla do centra města. To by mělo také významně přispět ke snížení současného dopravního zatížení,“ připomněl Libor Macíček, vedoucí odboru dopravy městského úřadu v Novém Jičíně.