Každý den museli policisté v průměru řešit něco málo přes osm případů, celkový součet zásahů za uplynulý rok se zastavil na čísle 3020. Bez pěti, tisíc řešených událostí vzniklo na základě oznámení občanů, kterým nebylo lhostejné dění kolem nich. „Bylo řešeno 208 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a 318 dalších přestupků,“ sdělil Tomáš Žák, velitel Městské policie Studénka. Zde lze například zařadit více než sto provinění proti veřejnému pořádku, dvaadevadesát přestupků proti majetku. Také strážníci řešili padesát pět případů, kdy došlo k porušení obecně závazné vyhlášky města. Ostatní prohřešky byly z oblasti občanského soužití nebo hrál podstatnou roli alkohol či drogy.

„Ve 143 případech strážníci spolupracovali s Policií ČR a v padesáti případech oznámili policii podezření ze spáchání trestného činu, kdy v devatenácti zadrželi pachatele přímo na místě,“ informoval Žák. Již tradiční práci strážců zákona jsou volně pobíhající psi bez dozoru jejich majitele, v loňském roce tento problém museli řešit téměř padesátkrát. Prokázat své schopnosti co týče poskytnutí první pomoci museli studenéčtí strážníci ve dvou desítkách případů. Také Studénce se nevyhýbá nešvar všech měst, a to černé skládky. Ty se staly úkolem pro městské policisty téměř v devadesáti případech, vraky vozidel je zaměstnaly jedenáctkrát. Téměř denním koloritem strážníků je doručování nejrůznějších žádosti správních orgánů lidem, kterým bylo psaní obtížné jiným způsobem doručit.

„V neposlední řadě strážníci mnohokrát asistovali při řešení situací na místech dopravních nehod, u požárů, při odstraňování nebo zmírňování následků povětrnostních vlivů či přívalových dešťů a jiných havárií. Provedli množství nejrůznějších kontrolních činností zaměřených na zjištění protiprávního jednání nebo za účelem zjištění nejrůznějších závad a nedostatků ve městě,“ dodal závěrem velitel městské policie.