Mobilní kancelář má strážníkům usnadnit a urychlit administrativní činnosti nezbytné při výkonu jejich základní služby veřejnosti, tedy udržování klidu a pořádku, zajištění ochrany a bezpečnosti osob, majetku a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Strážníci budou moci přímo na místě zdokumentovat přestupky, odchyty zvířat, zaevidovat provedené kontroly a další.

„Aplikaci budeme testovat tři měsíce a poté se rozhodneme, zda zakoupíme licenci. Nahrát ji je možné do jakéhokoliv smart zařízení, u nás se bude jednat o chytré telefony, případně tablety,“ sdělil Vladimír Pražák, ředitel Městské policie Frenštát pod Radhoštěm.

Strážníci tak nyní mohou v terénu zdokumentovat zjištěné přestupky, zaevidovat kontroly a dohledy v problémových lokalitách, odchyty zvířat či ověřit osobu v celorepublikových základních registrech.

Ověření je samozřejmě prováděno za dodržení všech přísných legislativních podmínek.

„Stejně tak nám aplikace v mobilním zařízení pomůže zaznamenat, zpracovat a odeslat řešení zjištěné závady, stížnost či žádosti a informace, které nám občané na ulici nahlásí,“ doplnil Vladimír Pražák. Aplikace Mobilní kancelář automaticky přebírá místo řešené události pomocí souřadnic GPS. Součástí modulu je i možnost provedení fotodokumentace a její odeslání včetně záznamu rovnou do agendy městské policie. „Dnes již nikdo nepochybuje, že nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem evidence a správy dat je databáze v informačním systému. Možnost na ulici z mobilní aplikace ověřit totožnost osoby, vylustrovat vozidlo, ověřit referenční údaje osoby, vstoupit do evidence hledaných osob či do evidence pátrání po motorových vozidlech je v dnešní době nezbytností,“ dodal ředitel.

Mobilní kancelář rovněž zajistí přesnou právní kvalifikaci přestupkového jednání, což je důležitým faktorem smysluplného řešení přestupků.