Městská policie ve Studénce se rozhodla provést rekapitulaci své činnosti v období od ledna do června tohoto roku, z které vyplývá, že řešila celkem 1592 událostí. Na jeden den tak průměrně připadá téměř devět případů. Na řešení případů se podíleli také samotní občané, kteří oznámili strážníkům rovných 434 událostí. „Tímto bych jim chtěl poděkovat, jelikož tak nemalou měrou napomáhají městské policii nejen v odhalování protiprávního jednání,“ poděkoval velitel Městské policie (MP) Studénka Tomáš Žák.

V dopravě neuniklo strážníkům sto třicet přestupků, kdy se především jednalo o nedovolené zastavení, nedovolený vjezd do míst, kde je to zakázáno, či porušení pravidel na pozemních komunikacích cyklisty a chodci. Půlroční statistiky odhalily také časté přestupky proti veřejnému pořádku, jako poškozování veřejně prospěšného zařízení, rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení, či zakládání černých skládek. Posledně jmenovaný občanský přešlap zaměstnal městskou policii ve čtyřiadvaceti případech. Ovšem lidé páchaly přestupky také proti majetku, krádeže v obchodech, úmyslné poškozování majetku, nebo proti občanskému soužití, kam podle zákona spadá drobné ublížení na zdraví, sousedské spory, schválnosti či hrubé jednání.

Často strážníci také kooperují s celorepublikovou policií a první letošní půl rok nebyl výjimkou. Bližší informace sdělil velitel Žák: „Ve třiceti případech jsme oznámili policii podezření ze spáchání trestného činu, kdy v osmi zadrželi pachatele přímo na místě.“ V reportu nefigurují pouze lidé, ale také zvířata. „Dále se strážníci ve třiceti čtyřech případech zabývali volně pobíhajícími psy bez dozoru majitele nebo jiné odpovědné osoby, z čehož dvacet devět psů umístili do útulku,“ upřesnil Tomáš Žák.

Profesionalitu městských policistů prověřilo deset událostí, při kterých poskytovali zraněné osobě první pomoc. Dále za první pololetí 2009 řešili čtyři vraky vozidel, dvacet nálezů, přes stovku nejrůznějších závad a nedostatků, doručili také padesát pět dopisů, které bylo obtížné adresátovi do vlastních rukou doručit.

„V neposlední řadě strážníci mnohokrát asistovali při řešení situací na místech dopravních nehod, u požárů, při odstraňování nebo zmírňování následků povětrnostních vlivů či přívalových dešťů, povodní a jiných havárií,“ dodal velitel městské policie s tím, že strážníci se zaměřili i na kontrolní a preventivní činnost. Za celý rok 2008 řešili MP Studénka celkem 3020 událostí.