Za nového velitele radní města vybrali Vladimíra Pražáka, který dříve působil jako vedoucí frenštátského oddělení Policie České republiky, ten ale v současné době absolvuje povinná školení a vyřizuje další potřebné náležitosti.

Zastupitelé města jej ale na svém nedávném červnovém zasedání pověřili plněním úkolů při řízení městské policie, a to od 12. července.

Podmínili to úspěšným splněním závěrečné zkoušky a doložením osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů pro výkon funkce. Zkoušku má Vladimír Pražák skládat 11. července.