V současné době na škole, jediné tohoto druhu v okrese, studuje více než sto padesát žáků. Svou historii začala psát v roce 1985. „Od prvopočátku to bylo učiliště pro žáky se zdravotním postižením, zejména pro mentálně pro retardované,“ připomíná ředitelka Mgr.Ilona Šustalová.

Praktickou školu momentálně navštěvuje 37 dětí s těžším postižením a je jednou z alternativ další přípravy žáků, které nelze z různých důvodů zařadit do učebního oboru. Škola tak vytváří podmínky pro jejich integraci do společnosti a nutno dodat, že se jí to díky zdejší pozitivní atmosféře, přístupu a zkušenosti pedagogického sboru daří. Ve školním roce 2008/2009 zde zřídili také první třídu pro žáky s autismem. „Ostatní žáci jsou schopni se vzdělávat a vyučit se v oboru, získat výuční list, zkrátka se mohou zapojit do pracovního procesu,“ poznamenala ředitelka s tím, že na odborném učilišti se vyučují obory vzdělání Kuchařské práce a Zámečnické práce a údržba.

Škola připravila na pondělí 27. září v rámci 25. výročí svého založení, Den otevřených dveří. Návštěvníci mohli v učebnách zhlédnout práci šikovných žáků, ať už šlo o nejrůznější vyšívané předměty, obrazy, kresby, či zámečnické práce, také bohatý raut, který připravili žáci společně se svými učiteli. Zájem byl i o prohlídku odborných učeben, které doznaly v poslední době modernizace. Více k tomu řekla současná ředitelka školy Ilona Šustalová: „Podařilo se nám získat skoro čtyři miliony korun z Evropských strukturálních fondů. Díky tomu jsme úplně nově vybavili počítačovou učebnu, koupili jsme nové stroje na odborný výcvik kuchařů i zámečníků,“ uvedla. To ocenili také hosté, jako například Radmila Mičolová z Kopřivnice, jejíž dcera školu navštěvovala: „Je to tady krásné, mě i dceři se tady moc líbí, proto se tady rády vracíme. Jsou tady moc pěkné výrobky, které děti udělaly,“ svěřila se se svými pocity.

Velkým přáním však zůstává celková rekonstrukce budovy, v neutěšujícím stavu je především střecha.

V Odborném učilišti a Praktické škole v Novém Jičíně v současné době pracuje 42 pracovníků, z toho 34 pedagogických.