Ještě před deseti lety neměla Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel ve Frenštátě pod Radhoštěm problém naplnit pět tříd, do kterých usedlo sto padesát nových žáků. Do aktuálního školního roku jich nastoupilo o celou třetinu méně.

„Zaznamenáváme trvalý pokles o odborné vzdělávání obecně, ale také je menší počet dětí,“ přiznal ředitel školy Lubomír Spáčil. Osobně ho překvapuje, že je letos o pár zájemců více na elektrotechniku, než na informatiku. „Ono to udělalo zřejmě i to, že informatika se teď učí skoro na každé škole, a tím pádem děti vyhledávají školy v místě bydliště,“ řekl ředitel školy, která nabízí ještě přes dvacet míst na obor elektrikář a informační technologie, a sedmnáct na elektrotechniku. Frenštátská průmyslovka byla dříve školou spádovou, do které studenti dojížděli nebo bydleli na internátě. Ovšem tím, že se mnoho škol spojuje a transformuje na víceoborové, nemají děti potřebu za vzděláním dojíždět. „Školy, které jsou v menších městech, jako je třeba Frenštát, tak jsou momentálně mimo hru. Jsme v takové stísněné situaci a budeme to muset řešit,“ přiznal Lubomír Spáčil. Žáky mu například ubírá pouhých deset kilometrů vzdálená, stejně zaměřená, rožnovská střední škola.

Průmyslovce však nehrozí, že by musela nějaký ze tří oborů zrušit. „My už v podstatě nemáme kam ustoupit. Redukci oborů jsme udělali už dávno,“ řekl ředitel s tím, že ze svého portfolia škola již dříve vyškrtla třeba managament elektrotechniky, o který nebyl zájem. Škola se však zaměřuje na podporu odborného vzdělání, spolupracuje například s krajskou hospodářskou komorou na projektu, financovaném Evropskou unií.

Téměř stovku míst do devíti oborů nabízí i Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kopřivnici. To však neznamená, že není o obory, jako autolakýrník, karosář, strojní mechanik nebo o studium technického nebo ekonomického lycea zájem. „Propad určitě u nás nehrozí. My máme vysokou kapacitu sedmnáct set žáků, takže máme kapacitní rezervy, proto používáme ta další kola,“ vysvětlil ředitel školy Jaroslav Ponec. Ten, oproti všem nejrůznějším zprávám o nezájmu dětí o technické obory, překvapuje informací o jejich zvýšeném zájmu. „Řekl bych, že v posledních dvou až třech letech je kapacita našeho učiliště docela vytížená, až v podstatě na svoji kapacitní hranici,“ řekl a jedním dechem dodal: „Spíše došlo k určitému nárůstu zájmu o učební obory.“

Ne však o všechny, neboť obor soustružník kovů se letos naplnit nepodařilo, přitom ještě před rokem to nebyl problém. „Sice funguje nadále, ale první ročník jsme neotevřeli. V tomto jediném oboru se opravdu projevil výrazný pokles,“ sdělil ředitel Ponec.

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice úzce a dlouhodobě spolupracuje s podniky, účastní se také různých projektů na podporu studia technických oborů. „U těch, ať už je krize nebo není, je nedostatek lidí vždycky,“ podotkl Jaroslav Ponec.

Podle informací Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je na novojičínských středních školách volných více než čtyři sta míst. Datum odevzdání přihlášek v červnu si každá škola vypisuje sama, noví studenti jsou přijímáni v drtivé většině na základě prospěchu z osmých a devátých tříd.