Anička je jednou ze studentů, kteří se v současné době, kdy je možná jen distanční výuka zapojili dobrovolně do praxe. Tu vykonávala pod dohledem nemocničního personálu v Nemocnici AGEL Nový Jičín na chirurgickém oddělení.

„Aplikovala jsem inzulíny, Fraxiparine, odebírala glykémii, ředila infuzní roztoky a antibiotika, chystala léky a pomůcky k odběrům, doprovodila jsem pacienta na RTG vyšetření, šla jsem pro pacienta na dospávací pokoj po operaci, měřila bilanci tekutin i fyziologické funkce u pacientů, pečovala o chirurgické instrumentárium a doplňovala převazový vozík. Chodila jsem s odběry do laboratoře a do ambulance pro dokumenty,“ vypočetla studentka. 

Pomáhají také v domovech pro seniory a sociálních zařízeních

Ocenila, že sestry na oddělení jí mnoho věcí vysvětlily, přiblížily, jak to na oddělení chodí a ona měla možnost rychle si zmapovala, kde hledat různé pomůcky.

„Mohla jsem nahlížet i zapisovat do dokumentací pacientů. Sestry mi ukázaly, jak vypisují příjmovou zprávu, propouštěcí zprávu, recepty… Viděla jsem větší převazy, které prováděli lékaři, účastnila jsem se několikrát vizit lékařů u pacientů. Vyzkoušela jsem si ošetřování převazů ran po operacích. Na chirurgickém oddělení jsem se setkala se stomiemi, drény, amputacemi končetin. Byla možnost i navštívit operační sál. Naučila jsem se pečovat o tyto pacienty a vyzkoušela jsem si v praxi, jaké to je starat se o lidi, kteří jsou závislí na pomoci druhých osob,“ doplnila studentka Anička.

Ředitelka školy Pavla Hostašovýáocenila, že v této obtížné době mnozí studenti znovu nastoupili v nemocnicích a domovech jako dobrovolníci, tak jako tomu bylo na jaře. „Do okamžité pomoci se od prvních dnů zapojilo čtrnáct našich studentů z pětadvaceti, kteří jsou v posledním ročníku a pět studentů i ze třetích ročníků, kteří jsou již plnoletí. Zapojily se znovu také všechny kolegyně zdravotnice,“ uvedla Pavla Hostašová.

Studenti vykonávají praxe v nemocnicích v Novém Jičíně a v Odrách, v domovech pro seniory v Odrách a ve Vítkově a v sociálních zařízeních Archa a Effata v Novém Jičíně. Dvě děvčata pak v místě svého bydliště.

Studenti si praxi velice pochvalují. Markéta, spolužačka Aničky zdůraznila, že praxe v nemocnici jí dává hodně. „Díky ní jsem si spojila věci, které se učíme teoreticky ve škole. Praxe mi dává mnoho zkušeností. Máme možnost pracovat s různými pacienty, kteří mají každý úplně jiné problémy. Dostáváme se dokonce i na operační sály. Je to něco neskutečného pozorovat všechen zdravotnický personál na daném sále, každý jeden zdravotník zde má nějakou funkci. Praxe nás učí empatii, odborným výkonům, asistenci u různých výkonů a já to prostě zbožňuji. Ta rozmanitost každého oddělení mě vždy naučí něco nového,“ uzavřela Markéta.