Ojedinělá akce se před několika dny uskutečnila na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci projektu Středoškolský týden se do hanácké metropole vydali studenti fakultní Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín. Během jednoho týdne se mohli seznámit s výzkumem a používanými metodami na katedře ekologie a životního prostředí a zkusili si, jaké to je, bydlet na vysokoškolských kolejích a stravovat se v menze. Na závěr pobytu pak po fakultě provedli žáky pozvaných základních škol z okresu.

A jak celý týden probíhal? „Studenti oboru Ekologie a biologie byli rozděleni do skupin podle vybraných témat a dle nich také zpracovávali své projekty. Ve skupinách zaměřených na půdní a vodní prostředí odebírali vzorky půdních substrátů a vody a prováděli jejich chemický a mikrobiologický rozbor. Studenti se také seznámili s určováním vodních a půdních organismů," přiblížil jejich program Jiří Trávníček, zástupce ředitele novojičínské střední školy technické a zemědělské. Další skupina, zaměřená na radiotelemetrické sledování, se vydala do terénu, kde se seznamovala s moderními metodami lokalizace objektů. Studenti si vyzkoušeli sledování živočichů v terénu pomocí rádiových přístrojů, ale také různé způsoby vyhodnocování dat.

Obory v pozadí

Získané výsledky pak studenti na závěr týdne přednesli na prezentaci, které se zúčastnili i jejich mladší kolegové z pěti základních škol. Do Olomouce se vydali žáci z Nového Jičína, Suchdolu nad Odrou a z Fulneku, jež si rovněž prohlédli jednotlivá vysokoškolská pracoviště. Cílem této stáže bylo zvýšení atraktivity studia přírodovědných oborů, a to jak na středních, tak i na vysokých školách. Biologie a chemie jsou totiž dnes podle Jiřího Trávníčka nejperspektivnějšími obory lidské činnosti.

„Celý projekt hodnotíme jako úspěšný. Mluvili jsme s učiteli ze základních škol a byli s akcí velmi spokojeni," dodal na závěr zástupce ředitele, s tím, že nové zážitky snad budou motivací k dalšímu studiu zúčastněných.