Na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci se totiž uskuteční už třetí ročník Univerzity Mikuláše Koperníka. Oč se jedná? To za tým organizátorů přiblížila Linda Vlčková. „Nápad na zábavně-vzdělávací počin, původně se zaměřením výhradně na přírodovědné obory, se zrodil před několika lety v hlavách absolventů bíloveckého gymnázia, kteří byli v té době již více či méně poznamenáni vysokou školou a ze svých zkušeností také při realizaci vycházeli," řekla Linda Vlčková s tím, že absolventi vytvořili jakousi simulaci univerzitního prostředí, ve kterém nechybí ani takové významné události, jako je imatrikulace nebo promoce. Studenti si sami vyberou z pestré nabídky přednášky, které by je mohly zajímat, vytvoří si svůj rozvrh a poté dle něj jednotlivé přednášky navštěvují. Samozřejmostí je také skládání zkoušek.

„K vysokoškolskému životu však patří také zábava, a tak nemůže chybět ani večerní sportovní vyžití, hry nebo zpěv. Budoucí maturanti mají také možnost diskuse s organizátory a lektory, kteří jsou studenty nebo absolventy největších českých univerzit a vysokých škol, a mohou jim tak poskytnout cenné informace k budoucímu výběru vysoké školy i konkrétních oborů," informovala Linda Vlčková.

Letos se mohou studenti těšit třeba na studentskou konferenci, na které si mohou vyzkoušet roli lektorů nebo své rétorické schopnosti. Účast přislíbily také dvě významné osobnosti Květa Stejskalová bude přednášet o fyzikální chemii a Renata Holubová studentům přiblíží téma s názvem vnitřní tření kapalin.

Letošní Univerzita Mikuláše Koperníka se na bíloveckém gymnáziu uskuteční v pěti únorových dnech, a to od 22. do 26. února. Více informací o akci, přehled aktuálních přednášek i archiv z minulých let naleznou zájemci na stránkách univerzita.gmk.cz.