Riziko se objevilo po nedávných dlouhotrvajících deštích a větrech. Jak uvádí v posledním čísle pustějovského Informátora starosta Tomáš Maiwaelder, obec měla vypracovaný projekt „Obnova parku pod kostelem v Pustějově“, který by řešil i situaci s nebezpečnými lípami.

Žádost o dotaci na tuto akci ale úředníci ze Státního fondu životního prostředí zamítli se zdůvodněním, že opatření není nezbytně nutné. Obec se proto rozhodla alespoň pro provizorní opatření. Ve snahách o revitalizaci parku pod kostelem však nemíní polevit a chce opět požádat o dotaci na tuto revitalizaci v další výzvě zmíněného státního fondu.