V červnu provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje kontrolu kvality vody ve vybraných studánkách kraje. Odebrané vzorky pak putovaly na analýzu v rozsahu mikrobiologických, biologických a základních fyzikálních a chemických ukazatelů.

Takové kontrole podrobili pracovníci dvacet jedna studánek na Moravskoslezsku. Požadavkům na pitnou vodu vyhověly pouze čtyři. Jedna studánka na Frýdecko-Místecku a tři na Novojičínsku, byly to Železitý pramen v Hostašovicích, Bannerova studánka v Šenově u Nového Jičína a studánka Panna Maria ve skále ve Spálově. „Do jisté míry jsem já osobně překvapen nebyl, neboť z Novojičínska jsem. Některé studánky jsou zabezpečeny proti kontaminaci samy o sobě, neboť prýští z kamenného podloží, kde je možnost kontaminace povrchu poměrně minimální. Tam se dalo očekávat, že to nebude až tak hrozné,“ vysvětlil Pavel Jiříček z Odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě a doplnil, že právě podloží má vliv hlavně na mikrobiologickou kvalitu vody. Naproti tomu byly silně mikrobioologicky kontaminovány tři studánky na Opavsku, a to Maria Talhof v Melči, studánka Nový Dvůr ve Stěbořicích a studánka v Radkově.

Požívání vody ze studánek je značně rizikové především proto, že návštěvníci často nemají potuchy o kvalitě vody. „Lidé skoro nemají šanci poznat na vodě, jestli je závadná nebo ne. Většinou se jedná o závadnost z hlediska mikrobiologického. To znamená, že jsou tam mikroorganismy, které nemění ani chuť ani barvu, ale přitom souvisí například se zažívacím traktem teplomilných živočichů a mohou způsobovat onemocnění,“ upozornil Jiříček.

Jaká je proto rada odborníka, když se žíznivý pocestný dostane ke studánce? „Nepít. To je jediné doporučení,“ dodal Jiříček. Podle něj lidé často přeceňují takzvané „léčivé“ prameny, které však z hygienického hlediska nesplňují dané limity. Mikrobiálně kontaminovaná voda může být příčinou řady infekčních onemocnění, zejména onemocnění průjmových. Pracovníci krajské hygienické stanice budou v mapování pravděpodobně pokračovat.