Nejmladší město okresu vzniklo 1. ledna 1959. Starosta Studénky Ladislav Honusek ve svém krátkém projevu ale připomněl, že klíčovým dnem byl právě 10. leden před půlstoletím. „Tehdy na společném zasedání zastupitelstev obcí Butovice a Studénka došlo ke stvrzení rozhodnutí o sloučení obou obcí v jeden samosprávný celek, a tím ke vzniku města Studénky,“ uvedl Honusek.

Historie Butovic a Studénky spadá podle dobových záznamů do 14. století, ale největšího rozvoje se obce dočkaly až s příchodem průmyslové revoluce. „Od počátku devatenáctého století začíná vznikat ostravská aglomerace a s ní se rozvíjí blízké okolí, do nějž patří i Studénka. Výrazným mezníkem ve vývoji obou vesnic bylo zahájení budování průmyslového závodu, čímž obě obce získaly zemědělsko průmyslový charakter,“ pokračoval studénecký starosta.

Připomněl rovněž velkou bytovou výstavbu v 70. letech minulého století, kdy vznikla řada nových ulic a počátek výstavby centra. „Současně s bytovou výstavbou začala intenzivní individuální výstavba rodinných domků. Do konce osmdesátých let vznikly ulice Slezská Smetanova, Jiráskova, Bezručova, Zahradní a Lidická. Stavělo se i na ulici Sjednocení. Město tak dostalo v průběhu padesáti let svou dnešní podobu a na místech, kde kdysi byla pole, dnes bydlíme, relaxujeme, nebo se věnujeme sportu,“ vypočetl starosta.

Studénku představil jako moderní město s širokou škálou vyžití a přírodním lákadlem v podobě soustavy rybníků kouzelnou scenérií podél řeky Odry. „Být starostou tohoto města je pro mě velká čest a zároveň obrovský závazek. Proto chci z titulu této funkce poděkovat všem, kdo se podíleli či podílejí na rozvoji města a zároveň popřát obyvatelům Studénky mnoho osobních a i pracovních úspěchů v tomto roce a městu zejména mnoho spokojených obyvatel do další padesátky,“ doplnil starosta a zahájil celoroční oslavy, které má připomínat řada akcí po celý rok mnoho akcí. „Městský ples a Den města mají svou tradici, ty další budou mít svou premiéru,“ naznačil Honusek. Po něm již patřily mikrofony dětskému sboru, který sobotní akci zahajoval. Po šesté hodině se více než pět stovek lidí přesunulo k hlavní silnici, odkud sledovalo mnohaminutovou ohňostrojovou sambu.