Studénecká radnice sbírá v letošním roce jedno ocenění za druhým. Ve čtvrtek 17. června, na národní konferenci v Praze, převezme tajemník Jiří Moskala cenu, kterou město získalo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ - respekt rovným příležitostem. Ocenění, jež od roku 2007 uděluje Ministerstvo vnitra České republiky, získala Studénka již podruhé. Zatímco v minulém roce skončila druhá, letos dosáhla na příčku nejvyšší.

Skutečnost, že město Studénka nebylo v celostátní soutěži žádným nováčkem, potvrdil tajemník studéneckého městského úřadu Jiří Moskala: „Do této soutěže jsme se přihlásili již v minulém roce a v kategorii obcí druhého typu jsme získali druhé místo,“ uvedl Moskala a pokračoval: „Vzhledem k tomu, že jsme se ale chtěli posunout dál, přijali jsme další opatření, směřující k podpoře rovných příležitostí. Podle všeho jsme obstáli, a získali tak zlato.“

Cílem soutěže je monitorování toho, zda na úřadech v městech a obcích existují jak pro zaměstnance, tak pro klienty radnice rovné příležitosti. „Jde vlastně o soubor opatření ze strany úřadu, která mají směřovat k tomu, aby ve všech oblastech vnitřního chodu úřadu, ale i vnějších vztahů k veřejnosti, existovaly rovné příležitosti pro všechny sociální skupiny,“ vysvětlil tajemník a pokračoval: „Tedy aby ani jedna ani druhá skupina nebyla zvýhodňována nebo naopak diskriminována.“

Opatření mají za úkol potírat rozdíly nejen mezi ženami a muži, ale také mezi věkovými skupinami, tělesně handicapovanými a zdravými a podobnými skupinami, jež bývají diskriminovány. „Naší snahou je, aby na úřadě nedocházelo k diskriminaci a aby všechny procesy byly stanoveny tak, že pokud už k ní dojde, budou mít všichni stejné možnosti, jak se bránit,“ doplnil Moskala. K tomu, aby městský úřad jakési roviny příležitostí dosáhl, musel v minulém roce přijmout spousty nových opatření. „Těch byla celá řada, a to jednak ve vztahu k zaměstnancům, kde jsme se snažili rovnost zakotvit do vnitřních předpisů radnice, a jednak také samozřejmě ve vztahu ke klientům,“ potvrdil tajemník.

Soutěž pak probíhala formou dotazníku, který každý přihlášený úřad vyplnil a poslal k vyhodnocení. „Do něj jsme vyplnili a popsali veškerá opatření, jež jsme na radnici v průběhu roku zavedli,“ informoval Moskala s tím, že pak již nezbývalo, než jej zaslat hodnotící komisi, která se skládala nejen ze zástupců ministerstva vnitra, ale také z členů úřadu vlády. „Komise pak na základě uvedených faktů, jež porovnávala s ostatními úřady a také s výsledky z let minulých, rozhodla,“ dodal Moskala. Hodnotitelé měli podle něj také možnost přijet a ověřit si fungování úřadu osobně, podle všeho ale této možnosti přímo ve Studénce nevyužili.

Letos jde již o druhé ocenění, jež se radnici podařilo získat. „Na začátku roku jsme získali v pořadí třetí cenu za kvalitu ve veřejné správě a toto je tedy letošní druhé ocenění, pro náš úřad neméně významné,“ potvrdil Moskala a na závěr dodal: „Jsme za něj moc rádi. Je skvělé, že naši práci nejen někdo ocení, ale že si s námi také vymění své cenné zkušenosti.“