Studénce se podařilo získat cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. V letošním roce se uskutečnil již devátý ročník soutěže, která se snaží podpořit ty úřady, které si uvědomují význam kvality své práce a hledají a nacházejí cesty jejího dosahování. Cenu zástupci města obdrželi v rámci Národní konference kvality ve veřejné správě v Brně. Městský úřad Studénka, který se do klání přihlásil s interním projektem Elektronické zpracování požadavků evidence v databázi akcí, porazil velkou konkurenci úřadů měst a krajů z celé České republiky. Právem si odnesl jedno z nejvyšších ocenění, Cenu za inovaci ve veřejné správě, které osobně převzal starosta města Ladislav Honusek společně s tajemníkem městského úřadu Jiřím Moskalou.

Ten úspěch okomentoval slovy: „Získání ocenění vnímáme jako výsledek dlouhodobé snahy a úsilí vedení a pracovníků městského úřadu poskytovat služby veřejnosti, to je všem klientům úřadu, v co možná nejvyšší kvalitě a k jejich spokojenosti. Věříme, že ocenění jsou jednou z mnoha zpětných vazeb úspěšnosti našeho úřadu." Studénecký úřad získal cenu za inovaci již v roce 2008. Tehdy se týkala zavedení elektronické aplikace Softender a jeho využití při přípravě a realizaci výběrů dodavatelů.

Další oceněnou inovací realizovanou v roce 2011 byl elektronický stavební deník. Záměrem této inovace bylo vytvoření elektronického nástroje, který by plnil funkci stavebního deníku a který zabezpečil okamžitou a přehlednou dostupnost podkladů pro řízení stavby. Ocenění Ministerstva vnitra ČR v Brně je v letošním roce již druhým oceněním, které bylo od začátku roku Městskému úřadu Studénka uděleno. V lednu 2013 Městský úřad Studénka získal Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2012 v kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s úřadem s rozšířenou působností.