O výstavbě dvaasedmdesáti bytových jednotek jednali studénečtí zastupitelé zejména koncem loňského roku. Od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) mělo potvrzenou zhruba pětačtyřicetimilionovou dotaci, a tak vypsalo výběrové řízení na stavbu tří bytových domů. Jenže výsledná vítězná nabídka, která činila 155 milionů korun, vysoko předčila sumu, kterou město předpokládalo.

„Počítali jsme tak se sto patnácti miliony korun,“ zmínil se tehdy starosta Studénky Ladislav Honusek a dodal, že zbývajících 110 milionů korun by město muselo nějak zajistit, což se jevilo nereálné. Proto na tomto zasedání zastupitelé odmítli přijetí zmíněné dotace. Místostarosta Studénky Miroslav Havránek ale upozornil, že město projekt nevzdává a bude hledat další možnosti.

Vedení Studénky se skutečně nevzdalo a po jednáních na SFRB dostalo souhlasné stanovisko, že lze požádat opětovně o dotaci, i na akci menšího, zhruba polovičního rozsahu, což by v možnostech města mohlo být. „Výsledkem všech jednání je možnost opakovat zadávací řízení na dodavatele stavby. Státní fond rozvoje bydlení nám písemně potvrdil prodloužení termínu na dodání zbylých dokladů do konce května,“ uvedl na nedávném zasedání zastupitelstva Studénky Honusek.

Město předběžně počítá s výstavbou dvou bytových domů. Dotace by se měla pohybovat ve výši necelých 23 milionů korun, zhruba 45 milionů korun by město pokrylo z úvěru. Jak však již dříve uvedl Honusek použití dotace s sebou navíc ponese také nevýhody. „Regulovanou cenu nájmů, nemožnost prodeje bytů, nemožnost sdružit prostředky s fyzickou či právnickou osobou, nelze vybrat dopředu zálohy na nájmy,“ vypočetl Honusek.