K problematice parkování ve Studénce se tamní starosta vyjadřoval v květnovém čísle zpravodaje Studénky a mimo jiné tam uvedl, že u bytových domů by měla být iniciativa na straně majitelů těchto objektů. „Chápu to tak, že v sídlišti se nabízí realizovat parkoviště tím způsobem, že by si sdružení vlastníků domů, jako samostatné subjekty, koupila pozemky a parkoviště vybudovala ze svých zdrojů,“ zmínil se na posledním zasedání zastupitelstva v reakci na článek zastupitel Lubomír Šobich (ODS).

„Musí to být v souladu s územním plánem a zásadami výsadby údržby zeleně. Žádosti budou posuzovány jednotlivě, a pokud tomu nic nebude odporovat, nebrání nic tomu, abychom k takovému postupu přikročili,“ potvrdil zpočátku nepřímo starosta Honusek (OPM).

„My si určitě nebudeme rozumět jako představitele politických stran a nepolitických seskupení, ale my si nemůžeme rozumět jako občané tohoto města a lidé,“ reagoval Šobich a dodal, že potřeba budovat ve Studénce parkoviště vzešla po volbách v roce 2002. Od té doby se podle něj uskutečnilo několik jednání a vznikla dohoda, že město nechá udělat studii a naplánuje, kde parkoviště budou a posléze je v sídlištích vybuduje. „Mělo to být jako prioritní. Jestli to, co slyším, je názor rady a vedení města, jsem zvědav, jak ostatní členové zastupitelstva, kteří před pár lety měli názor úplně jiný a nyní podporují toto vedení města, půjdou do toho sídliště a budou přesvědčovat lidi ať si pozemky koupí a vybudují parkoviště za svoje. Doporučil bych vám jediné. Mějte na pozoru některé části svého těla,“ poznamenal Šobich a ještě podotknul, že stávající parkoviště město postavilo v roce 2006 a při předávání vedení města již byly přichystané další tři lokality pro realizaci. „Garantuji, že v každém rozpočtu v loňském i letošním roce za deset minut vylovím milion korun na realizaci dalších parkovišť,“ upozornil Šobich.

Honusek se snažil o vysvětlení, že v době, kdy se otázka parkovišť projednávala, byla většina bytů ještě v majetku města. „Město se nebrání budování parkovišť tam, kde má svá zařízení a kde jsou provozovny, sloužící občanům,“ řekl.

Ostře proti tomuto záměru ale vystoupil zastupitel Karel Polák (KSČM). „Tak s tím teda zásadně nesouhlasím. Osm roků jsem do toho šlapal, aby se to udělalo. No, to snad nemyslíte vážně. Příště nám řeknete, že si máme vyasfaltovat chodník a vybudovat kanalizaci,“ čílil se Polák.

„Vím, že nebudu mluvit moc populárně, ale představme si, že by třeba každý, kdo bydlí v Butovicích, požadoval po městě, aby mu před barákem zřídilo parkoviště. To je totiž úplně stejné. Ti občané tam taky platí daně. Rada nemá problém budovat parkoviště před objekty, sloužícími všem občanům, ale před soukromými domy, což je v tomto případě u sdružení, je to stejná situace jako u rodinných domků,“ prohlásil radní Josef Bělíček (KSČM).

„Pokud si společenství vybuduje svoje parkoviště, nedovedu si představit, že tam zaparkuje někdo jiný, který přijede jako návštěvník města, co mu s tím ti majitelé udělají,“ vyjádřil svou myšlenku zastupitel Tomáš Grosman (ODS).

Již kdysi, když se stavěly bytové domy, tak parkovací místa byla podmínkou této bytové výstavby. Zvyšováním životní úrovně došlo k tomu, že tyto kapacity nestačí. Ale na nikom jiném, než na obci, neleží povinnost tyto kapacity doplňovat. Je to vaše volba a vaše cesta do pekel,“ upozornil Šobich.

Situaci se nakonec pokusil zmírnit místostarosta Miroslav Havránek (KSČM). „Myslím, že porcujeme medvěda, který ještě nebyl uloven. Nikdo ještě nevydal žádné rozhodnutí. V každém případě jsou parkoviště záležitostí, která by město stála minimálně desítky milionů korun,“ sdělil.