„V letošním roce bylo v ČR pouze sedmnáct úspěšných řešitelů těchto projektů,“ uvedla ředitelka oderské školy Pavla Hostašová a dodala, že překlad názvu projektu, kterého se škola účastní, je Růst a žít ve společné Evropě otevřené pro každého. „Téma je zaměřeno do sociální oblasti. V rámci výměnných pobytů studenti navštíví specializované instituce, stacionáře, ústavy, nemocnice,“ upřesnila Hostašová a doplnila, projektem se škola bude zabývat po dobu letošního a následujícího školního roku.

Partnerem oderské školy je Odborná střední škola Lycee Technique Provinciál Jean Boets, která nachází se ve městě Liege. Je zaměřena na sociální pedagogiku a zdravotní péči. „Většina jejich studentek jsou dívky. Škola se nachází v městské zóně, kde je velké procento imigrantů a nezaměstnaných, práce na mezinárodním projektu je proto pro belgické studentky zajímavou možností, jak překročit hranice Belgie i vlastních sociálních problémů,“ domnívá se ředitelka Hostašová.

Výměnných pobytů se zúčastní 40 studentek, české dívky by měly trávit svůj čtrnáctidenní pobyt v Belgii příští rok v březnu.