Se studiemi budoucích architektů se v závěru minulého týdne seznámila na radnici v Novém Jičíně odborná veřejnost, vedení města a členové poradního sboru, který připravuje vypsání architektonické soutěže na projektovou dokumentaci obnovy vil. Od pondělka se s nimi může v přízemí radnice seznámit také veřejnost.

„Pro vypsání architektonické soutěže na projekt potřebujeme znát nové využití vil. Studentské práce a zároveň komunikace s případnými nájemci prostor, které postupně oslovujeme, mají nabídnout poradnímu sboru náměty k tvorbě zadání výběrového řízení na co nejlepší návrh na záchranu a využití těchto památkově chráněných budov," vysvětlil starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák (ČSSD).

Není vyloučeno, že se některé ze studentských vizí promítnou do budoucích plánů rekonstrukce vil. „Určitě jsou tam prvky, které se využijí, kterým poradní sbor řekne ,ano,' toto bude zadání na architektonickou soutěž na projektovou dokumentaci," poznamenal starosta.

Nápady studentů ocenil také radní města Pavel Bártek (Strana zelených).

Také Pavel Bártek si dovede představit, že by se řada prvků mohla objevit v projektové dokumentaci. „Některé záměry se mi velice zamlouvají. Já už v sobě delší dobu hledám nějakou představu o tom, jakým směrem se má ubírat například vizuální stránka vil a myslím, že studenti docela dobře naplnili mou laickou představu.

Myšlenky, které tady v těch návrzích u některých vidím, jsou určitě použitelné," řekl Deníku.

V devíti studiích se objevují různé nápady na funkčnost vil v pestré paletě architektonických stylů. Společným jmenovatelem všech je ale nová přístavba. „Studenti hledali způsoby, jak z Hückelových vil, které jsou na periferii města, vytvořit městskou čtvrť. Usilovali o to, vtáhnout tuto lokalitu do života města.

Protože se také hledá uživatel, který by mohl formou nájmu hradit náklady na provoz vil, tak jsme se studenty zkoušeli, jaké možnosti případnou dostavbou dalších staveb jsou únosné," řekl Václav Zemánek z Fakulty architektury VUT v Brně, jeden z pedagogů, který studenty při práci vedl.

Hückelovy vily v Novém Jičíně.

NÁROČNÝ ÚKOL

„Nepřinášíme konkrétní návod, jak Hückelovy vily revitalizovat a dát jim novou funkci, ale prověřovali jsme možnosti prostorové, společenské, ekonomické a další. Úkol to byl náročný, ale snad bude z čeho se inspirovat a snad se myšlenky podaří posunout dál," uvedla při prezentaci studentských námětů Helena Zemánková z Fakulty architektury VUT v Brně, pod jejímž vedením budoucí architekti rovněž pracovali.

Podle návrhů by v tomto prostoru mohl být společenský sál, který v Novém Jičíně chybí. Pobočka univerzity s laboratořemi a botanickou zahradou, zdravotnické zařízení, hotelové ubytování, wellness centrum s bazénem, galerie, hudební a přednáškové salonky, konzervatoř nebo hudební škola, v úvaze je i obnovení vazby na areál Tonaku, neboť vily vlastnil majitel továrny na klobouky.

Radnice od začátku preferuje cestu pronájmu jedné ze dvou vzácných vil. Na pátečním setkání nechyběl ředitel Nemocnice Nový Jičín Martin Metelka, který zájem společnosti Agel, jež nemocnici provozuje, potvrdil. Do konkrétní podoby spolupráce jednání ale zatím nepokročily.

„Mohli by tam být ambulance, které nejsou přímo závislé na lůžkové péči, laboratořích, ale naopak ty, co vyžadují klidnější prostředí, zázemí kulturní i sociální, kde by se pacient při těch běžných kontrolách cítil velice dobře," vysvětlil ředitel Metelka.

Na otázku Deníku v jakém stádiu je případná spolupráce mezi Agelem a radnicí odpověděl: „Tak jak je nyní tento projekt, tedy v takové rovině hledání toho využití, hledají se nějaké racionální projekty. My počítáme případně s jednou vilou, a tam jsme určitě omezeni tím, že památkáři budou mít představu, kde se dá zasáhnout, kde nedá. Musíme to dát dohromady.

Ještě není hotovo, jaké potřebujeme místnosti, kolik metrů pro ambulance, je to nyní takové velmi pracovní, bych řekl."

Rozlehlý areál kloboučnické firmy, za kterým lze vidět známé Hückelovy vily.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Zdravotnický holding ale není jediným potenciálním investorem, se kterým město jedná, respektive chce jednat. „Chceme pozvat také zástupce Tonaku a budeme zvát také zástupce univerzitního prostředí, kde už bylo něco předjednáno, ale nechci předjímat Rádi bychom ale během jara měli jasno," potvrdil starosta Dvořák.

V letošním roce chce radnice vypsat na obnovu vil architektonickou soutěž a následovat by mělo vyhotovení projektové dokumentace. Na tyto dvě akce z rozpočtu města na letošní rok vyhradila radnice 7 milionů korun. Loni padlo na jejich nákup 13 a půl milionů korun, další milion už šel na nejnutnější práce ve vilách a jejich okolí.

Cestu oslovení odborné veřejnosti vítá architekt Kamil Mrva, který je jedním z členů poradního sboru připravujícího vypsání architektonické soutěže. „Já si myslím, že zrovna u těchto projektů je to potřeba, protože se jedná o kulturní památku. Pro město jsou to, podle mého názoru, dva nejdůležitější historické objekty dnešní doby a jedině odborníci z řad, kteří už mají zkušenost s obnovou kulturních památek, by měli být do této soutěže přizváni.

Měla by to být spíše vyzvaná soutěž přes komoru architektů," domnívá se Kamil Mrva a na snažení svých budoucích kolegů z VUT Brno dodal: „Práce jsou velice zajímavé, jsem rád, že to bylo téma na fakultě architektury v Brně a určitě to bude přínosem pro další použití, jak pro poradní orgán města na obnovu Hückelových vil, tak pro veřejnost."

Na pátek 21. dubna radnice připravuje veřejné projednávání záměru obnovy Hückelových vil.