„Většinou jde o kultivary, převážně lípy, které se hodí do města, nebudou trpět žádnými chorobami a dosáhnou výšky jen do šesti metrů. Rodiče a učitelé si mohou strom nejen zasadit, ale zároveň jej adoptovat a dát na něj i cedulku s věnováním, komu strom chtějí darovat,“ říká Pavel Mrva, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, a dodává, že na výsadbu stromů získala škola 220 tisíc korun z dotačního programu Stromy z Ministerstva životního prostředí ČR.

„Cílem je revitalizovat pozemek školy před sportovní halou a domovem mládeže u Sokolovské ulice, který není oplocený, takže si přes něj často zkracují cestu chodci,“ doplňuje Pavel Mrva.

Brigády se zúčastnil také Patrik Pavelek z Bílovce, jehož dcera studuje na gymnáziu primu. „Jsem velmi rád, když vzniká něco nového, co je ve prospěch životního prostředí a navíc to podporuje manuální zručnost a výchovu dětí v oblasti přírody. Myslím si, že nové prvky tohoto typu pozitivně ovlivňují vzdělávání a přístup dětí k přírodě. Jsem přesvědčen, že každé dítě má v sobě alespoň elementární kladný přístup k přírodě a je dobře, když jej škola rozvíjí a podporuje. Rád se zapojím i do dalších podobných aktivit, protože jsem na naše gymnázium opravdu hrdý.“

Výsadba stromů je součástí komplexu dlouhodobých ekologických aktivit bíloveckého gymnázia. Patří k nim i letos nově zřízené externí pracoviště školy v unikátní lokalitě vytěženého kamenolomu v Bílovci Staré Vsi a rovněž výstavba školní venkovní ekologické zahrady.

A akce na 17. listopadu není jediná. Už v říjnu tu na zahradě uskutečnila dobrovolná brigáda, na které se sešlo třicet rodičů a pedagogů. „Vyčistili jsme prostor školního atria od přerostlých keřů, postavili sklad nářadí, broukoviště, hadník, instalovali tři vyvýšené záhony na pěstování zeleniny a připravili k sešroubování skleník,“ informuje ředitel školy.

Letos se bílovecké gymnázium chystá i na kultivaci zahrady a instalaci pochůzkového chodníku, část zahrady bude osázena květinovou motýlí loukou.

„Naším cílem je vytvořit ve škole polytechnickou výchovu,“ nastiňuje Pavel Mrva. „V podstatě jde o návrat k pracovním výchovám a dílnám. V rámci dotace na ekologickou výchovu jsme koupili skleník, který je určen především pro žáky nižších tříd gymnázia. Do zmíněných aktivit ale chceme zapojit i dětskou skupinu Krokodýlek, která sídlí v areálu naší školy. Aby děti věděly, že když chceme mít na talíři kedluben, musíme ho nejprve zasadit a pak se o něj starat. Součástí aktivit bude i včelaření, úly včetně medometu už máme nakoupeny. Je to návrat k praktické činnosti povýšený o přidanou hodnotu nových prvků udržitelného zemědělství, s nimiž se žáci seznámí. K odbornému vzdělávání studentů v praktické činnosti bude od ledna příštího roku sloužit i nová polytechnická učebna odborného vzdělávání. Jde o bývalou laboratoř fyziky, která sousedí s atriem, takže ji můžeme propojit s venkovním prostorem,“ uzavírá ředitel školy.

Na ekologické aktivity Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci přispělo více subjektů, k nimž kromě Ministerstva životního prostředí ČR patří rovněž Moravskoslezský kraj, Nadace Partnerství a Kooperativa a Nadační Fond Hyundai a Lesy České republiky.