Soutěžního klání se zúčastnili také studenti 2. ročníku nástavbového oboru podnikání na Střední škole Odry, a to konkrétně Františka Rýdlová, Tina Vlčková a Dominik Nguyen.

PÍSEMNÁ PRÁCE, PREZENTACE I OBHAJOBA

Jejich úkolem a také ostatních soutěžících bylo vypracovat písemnou formou vlastní podnikatelský záměr a poté jej odprezentovat a obhájit před šestičlennou odbornou porotou. A to vše v časovém limitu maximálně desíti minut. Na závěr ještě museli čelit zvídavým doplňujícím otázkám porotců, které měly otestovat reakce a pohotovost jednotlivých soutěžících. „Hodnotily se především originalita, inovační potenciál, úroveň zpracování a také reálnost nápadu,“ vysvětlila mluvčí Střední školy Odry Jana Kellnerová.

Právě studenti oderské školy se v soutěži v silné konkurenci neztratili a v konečném hodnocení se umístili na krásném druhém, třetím a čtvrtém místě. Zatímco dívky si jako absolventky oboru kadeřnice vybraly za záměr kadeřnický salón, třetí ze soutěžících Dominik Nguyen se rozhodl porotu zaujmout obchodem se zvířaty, respektive atraktivním zverimexem.

A jak soutěž ohodnotili samotní soutěžící? „Nejhorší byla tréma, než jsem předstoupila před porotu, třepala se mi kolena a stěží jsem popadala dech. A taky samotné vytvoření a zpracování písemné části, prezentace pro mě tak těžká nebyla,“ popsala Františka Rýdlová, která v soutěži skončila na stříbrné příčce.

Podobného názoru byla i Tina Vlčková, pro kterou bylo nejtěžší postavit se před hodnotící komisi. „Ani jsem nevnímala, co říkám, ale asi se to celkem povedlo,“ poznamenala druhá z oderských studentek, jež se nakonec radovala z třetího místa. A stejně tak i pro soutěžícího Dominika Nguyena byla v soutěži nejtěžší závěrečná komunikace s porotci.