Do prvního ročníku nastoupil přibližně stejný počet žáků, jaký školu v minulém ročníku opustil. Pro zhruba šedesát žáků prvního ročníku střední odborné školy EDUCA v Novém Jičíně začal nový školní rok třídenním seznamovacím pobytem ve Štramberku. „Pro nás je to už tradice, protože již sedmnáct let pořádáme pro prvňáky seznamovací pobyty a tento způsob zahájení nového školního roku se nám vždy osvědčil. Žáci se mezi sebou lépe poznají, seznámí se i se svými vyučujícími a začátek vyučování je pro ně pak daleko snazší,“ uvedla ředitelka školy Alena Olšáková.

Škola neustále inovuje výuku

Zájem o školu je dán také tím, že se vedení i vyučující neustále snaží žáky zaujmout něčím novým, přitažlivým, zejména rozmanitými programy, které posléze mohou absolventi školy uplatnit v dalším studiu i v praxi. V tomto roce má škola například v plánu inovaci výuky cizích jazyků tak, aby žáci ve čtvrtém ročníku dokončili školu i s mezinárodním certifikátem. „Zatím se to bude týkat jen anglického jazyka, to znamená, že noví studenti budou mít od začátku intenzivnější výuku a náročnější přípravu, která jim umožní ve čtvrtém ročníku získat mezinárodní certifikát.

Vyučuje se i v angličtině

Některé předměty se budou v angličtině částečně i vyučovat, poznamenala ředitelka Orlitová a dodala, že již nyní mohou studenti získat mezinárodní certifikát z ekonomických znalostí. Škola je totiž akreditovaným zkušebním centrem tohoto systému, je oprávněna provádět testování EBC*L a nabízet přípravné kurzy. „Znalosti žáků pak posoudí certifikovaní zkoušející z Prahy“, doplnila Ivana Dorazilová, vedoucí ekonomicko-organizačního oddělení školy a zároveň vedoucí akreditovaného zkušebního centra v Novém Jičíně. (sei, ipa)