Cílem bylo získat lepší porozumění toho, co se děje, když na specifickém projektu pracují dohromady lidé z různých zemí s různým zaměřením. „Během jednoho týdne plnili studenti různé úkoly. Byli například rozděleni na tři týmy a jejich cílem bylo postavit dům, auto a helikoptéru ze stavebnicových prvků Lego. A to vše za dodržování přísných termínů a pravidel pro vyjednávání a schůzky,“ prozradila Natálie Davasová, personalistka kopřivnického závodu.

Hlavním úkolem studentů v campu bylo představit nápady a model specifického produktu. „Pro tento úkol bylo pět studentů z Dánska a pět z České republiky rozděleno na dvě smíšené skupiny,“ uvedla s tím, že studenti měli příležitost pracovat v profesionálně inspirujícím prostředí. „Měli šanci pracovat na specifickém vývojovém projektu a poznat tak realistické překážky a změnu podmínek během vývoje konceptu. Také se naučili, co to znamená dodržet přísný termín.“

O účast na táboře byl velký zájem. „Chystáme se tábor příští rok rozšířit na padesát účastníků. Účastníci budou pocházet z šesti různých dánských a mezinárodních akademických institucí,“ prozradil plány Søren Bech, senior specialista Bang & Olufsen. „Nabyté znalosti budou přínosné pro budoucí vývojové fáze konceptů naší společnosti,“ doplnil ho projektový manažer Dorte Bjerregaard.

Také Jana Žídka, proděkana Vysoké školy báňské, odkud studenti pocházeli, camp zaujal. „Naši studenti nejsou zvyklí řešit úkoly ve skupinách, ale tento způsob práce se jim velmi líbil. V používání této metody při vzdělávání našich studentů vidím mnoho výhod."