Štramberk je místem, které turisté mířící na Novojičínsko jen zřídkakdy minou. Lákadla v podobě malebných zákoutí s roubenkami, staletá kamenná rozhledna Trúba, jež poskytuje výhled na samotné město i jeho blízké okolí, či voňavé perníkové dobroty ve tvaru ucha však kalí jeden zásadní problém. Parkování.

Míst na zaparkování či odstavení aut je ve městě, pro které jsou typické úzké uličky, poskrovnu. Do problémů se tak nedostávají pouze turisté, ale také místní, jimž u jejich domů často chybí dvorky, kam by mohli své automobily odstavit. Výsledkem jsou přeplněné ulice a auta stojící všude, a to i na místech, kde výrazně omezují či zcela blokují dopravu.

Radnice o handicapu svého města ví, a proto se s letitým problémem rozhodla něco udělat. V průběhu roku nechala zpracovat dopravní studii. Před týdnem byli s jejími výsledky seznámeni čelní představitelé města, v pondělí 19. září pak také široká veřejnost.

Zásadními problémy v dopravě a parkování se zabývala firma Udimo Ostrava. Její projektant Petr Macejka v pondělí představil návrh, jehož cíl je jasný. Vymístit turisty na okraj města, konkrétně na dvě záchytná parkoviště, a místním umožnit snazší parkování, které však nebude bránit plynulému provozu. „Problémů města Štramberk je několik. My jsme se ve studii zaměřili především na řešení kapacit parkování, na organizaci parkování, to znamená, kde je který typ stání potřeba, a na organizaci dopravního průtahu městem,“ uvedl projektant Macejka. Vzápětí doplnil, že pracovní skupina město rozdělila do jedenácti parkovacích zón.

Návrh, který byl doplněn také o anketu, v níž se k problémům a možným řešením mohli vyjádřit všichni obyvatelé města, a také o dopravní průzkum. Ten se uskutečnil v září. „Chtěli jsme postihnout zejména chování místních. Turisté jsou totiž specifickou skupinou uživatelů dopravního systému a my jsme se na problémy chtěli podívat komplexně,“ vysvětlil ostravský projektant. Z výsledků všech komponentů studie nakonec vyplynulo řešení, které řada lidí očekávala. Firma Udimo Ostrava radnici posvětila záměr turisty vymístit na dvě okrajová parkoviště, jedno o kapacitě přes padesát míst, druhé, které by mělo teprve vzniknout, o kapacitě osmdesát stání.. Mimo to doporučila v některých zónách rozšířit počty parkovacích míst a rozdělit je na místa, jež budou využívat rezidenti, tedy místní obyvatelé, a na ta, která budou určena krátkodobým návštěvníkům k nákupům, návštěvám lékaře a podobným účelům.

Od čeho firma naopak upustila, je záměr udělat z průtahu městem obytnou zónu. „Sice jsme o tomto řešení uvažovali, ale nejde to z důvodu počtu aut, která městem během dne projedou,“ uvedl Macejka a pokračoval: „Na to, aby tam mohla vzniknout obytná zóna, je totiž potřeba průjezd maximálně patnácti set vozů za dvacet čtyři hodin. Tam je to ale dvojnásobek.“ Studie dále zahrnovala také potřebu zpoplatnit parkovací místa. Jak se ale vyjádřili zástupci firmy Udimo Ostrava, finanční politiku si musí nastavit město samo.

Studie se, podle prvních reakcí, zamlouvá jak vedení města, tak místním občanům. „Myslím si, že navržený model má velkou šanci zklidnit dopravní problémy ve Štramberku. Jeho podstatou je v podstatě to, co jsme chtěli, tedy vymístění turistů na záchytná parkoviště a poskytnutí více prostor rezidentům,“ zhodnotil výsledky studie starosta města Štramberk Jan Socha. Jeho názor sdílí i většina přítomných. „Některé věci se mi v návrhu líbí, jiné už méně. Faktem ale je, že naše město je, co se týče dopravy, složité. Jsou tady místa, se kterými neudělá nic ani sebelepší projektant,“ sdělil své první dojmy jeden z účastníků veřejného jednání.

Projekt na zlepšení dopravní situace je zatím v plenkách. Obyvatelé je mohou až do konce tohoto týdne připomínkovat. Teprve po vyhodnocení a zapracování návrhů místních se práce dostane do rukou jednotlivým městským komisím. Zavedení nových dopravních pravidel pak starosta Sochaočekává v příštím roce. „Zatím nedokážu odhadnout, zda vše stihneme do prosince, ale osobně bych za to byl velmi rád, protože v tu dobu se bude tvořit rozpočet města, a ten bude v řešení dopravy ve Štramberku hrát velkou roli,“ uvedl Socha a na závěr dodal: „Každopádně jsem už nyní přesvědčen, že nová pravidla budou ve městě platit nejpozději od prvního dubna příštího roku.“