Studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky předali světici během dne symbolických osm růží. Každá z nich představovala jedno století a také jistý dar. První růže symbolizovala milé hosty, jenž přijali pozvání a vzdali Anežce hold. Patřil mezi ně biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz, který rovněž, stejně jako Anežka Přemyslovna, pochází z jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů. Vedle něj přijal pozvání také Petr Piťha, bývalý ministr školství a spisovatel. Hostem, jenž potěšil svatou Anežku hudbou, byl Miloš Bok, hudební skladatel a koncertní mistr na varhany. Poslední přizvanou osobností byla Alena Režná, spisovatelka a skladatelka, autorka hudby i textů k představení Legenda o svaté Anežce, kterou studenti školy nacvičili u příležitosti oslav.

Druhou symbolickou růži předal Anežce profesor Petr Piťha, a to v podobě vyprávění Příběh a odkaz svaté Anežky Přemyslovny, sepsaného u příležitosti jubilea světice.

Součástí slavností bylo rovněž vyhlášení vítězů literární soutěže s podtitulem Svatá Anežka Česká – vznešená dcera rodu královského, slávou světa pohrdající. „V České republice je přes sto církevních škol a školských zařízení, z toho třicet čtyři střední školy. Do naší soutěže přišlo celkem sedmačtyřicet prací,“ uvedla ředitelka střední školy Pavla Hostašová. V kategorii próza si prvenství odnesla Marie Trauškeová z Evangelické akademie v Praze. Kategorii poezie ovládla Marie Chaloupská z Křesťanského gymnázia v Praze.

Další růže představovaly dvě velká vystoupení, práci profesorů a zaměstnanců školy a pohoštění. Poslední růže, společně s ostatními, putovala i se studenty, hosty a zaměstnanci školy ve světelném průvodu do kostela svatého Bartoloměje v Odrách. „Noční mši svatou celebroval náš školní kněz Zdenko Vavro, homílii pronesl profesor Petr Piťha a na varhany zahrál skladatel Miloš Bok,“ dodala na závěr Pavla Hostašová.