O následujícím víkendu se ve Freudově městě uskuteční Dny města a letošní program je věnován 250. výročí přenesení ostatků světce z Říma do Příbora. Této oslavě přihlíželi obyvatelé města poprvé v roce 1761 a poté každých padesát let. „Naposledy v roce 1911 stály za to. Ostatky svatého Urbana byly vystaveny přímo na náměstí, plném lidí. V roce 1961 nebylo možné slavnosti uskutečnit,“ připomněla historii Irena Nedomová z příborské Local TV.

Ostatky svatého Urbana jsou uloženy ve skleněné rakvi v kapli, nesoucí jeho jméno, jež je součástí farního kostela Narození Panny Marie v Příboře. O jejich cestě na sever Moravy vypráví pověst. V Příboře žil švec. Ač sice nábožný, dopustil se těžkého hříchu a proto poprosil o radu místního faráře. Ten mu po vyslechnutí nakonec odpověděl: „Nedá se nic dělat, musíš vykonat pouť do Říma, jen tak bude tvůj hřích smazán.“ Švec neváhal a ještě v zimě se vydal pěšky a bos do věčného města, kde se nakonec vyzpovídal a každý následující den chodil do kostela a modlil se. Kněžím se nakonec napraveného hříšníka zželelo a darovali mu truhličku s ostatky svatého Urbana. Švec slíbil, že odveze dar domů a odevzdá ho do kostela ve svém rodném městě a tak nakonec učinil. Farář světce uložil do kaple, kterou po ní také nazval. Tato legenda se dočkala dokonce filmového zpracování v podobě loutkové pohádky a je součástí dokumentu Procházka městskou památkovou rezervací v Příboře.

Vidět ostatky světce mohou lidé po sto letech v sobotu 21. května od 9.00 do 19.00 hodin a následující den v neděli od 11.00 do 14.00 hodin v kapli sv. Urbana.

U příležitosti slavnosti města bude otevřena zdejší pobočka Muzea Novojičínska, kde proběhne ojedinělá výstava sakrálních plastik světců. „Expozice dokumentuje poslední půltisíciletí církevní i lidové zbožnosti na Příborsku,“ říká Irena Nedomová. Dny města zpestří také vystoupení mnoha hudebních žánrů.

V sobotu se představí na náměstí Dechový orchestr mladých, žesťové kvarteto All Bones, moderní country Blue Ground Band nebo kapela Docuku. Přichystaná je zábava, samozřejmě, i pro děti a po celé dopoledne bude probíhat řemeslný jarmark.

Nedělní program zahájí slavnostní mše v příborském farním kostele, odpoledne se uskuteční v kostele sv. Valentina pořad etnografky Anny Hrčkové Za nebeskou bránou. „Představí se soubor lidových písní a tanců Valašský vejvoda, sólisté komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského a štramberského chrámového sboru,“ doplnila Nedomová.