Nepamatuji si, že by zastupitelstvo někdy udělovalo nějakou odměnu nebo finanční dar. Tak nějak odpověděla na první otázky většina svědků, které k soudu přizval Tomáš Krásný, právní zástupce Jaroslava Petržely, bývalého starosty Hladkých Životic. Ten si na konci svého volebního období, v říjnu 2010, nechal vyplatit odměnu ve výši 70 tisíc korun. Po komunálních volbách 2010 ale v obci zasedlo nové vedení, a to přišlo na jisté nesrovnalosti ve věci vyplacení této odměny. Proto Jaroslava Petrželu vyzvalo k navrácení zmíněné částky. Ten tak neučinil, a tak mu obec o oněch sedmdesát tisíc snížila odstupné, na které měl ze zákona nárok po ukončení funkce starosty. Jaroslav Petržela kvůli tomu obec zažaloval.

Svědci, které Petrželův advokát předvolává, se v tom ale nějak sami zamotávají. Již v předešlém líčení bývalý místostarosta Hladkých Životic přiznal, že aby mohli starostu odměnit, vznikla dne 29. 10. 2010, v podstatě fiktivní, dohoda mezi Jaroslavem Petrželou a Hladkými Životicemi zastoupenými Robertem Chovancem. Jedná se zase mimo jiné o provedení práce v souvislosti s výstavbou dálnice na částku 82 260 korun, po srážce daně 70 tisíc korun. Daň zaplatila obec, což je i v účetnictví obce.

Na to, že by se na posledním zasedání v uplynulém volebním období hovořilo o schvalování odměny starostovi, si ale, až na dva, žádný z osmi předvolaných svědků nemohl vzpomenout. Jedním byl bývalý „koaliční zastupitel", tím dalším jediný bývalý zastupitel z opozičních řad. Ostatní svědci byli vesměs bývalí koaliční radní.

Slyšeli to jinak

Přestože z videozáznamu z jednání i z usnesení z předmětného zasedání zastupitelstva je patrné, že se jednalo o odměně, všech šest zmíněných svědků najednou v průběhu výpovědí překonalo dočasnou ztrátu paměti a vzpomnělo si, že se projednávala otázka daru, nikoliv odměny. „Asi jsme o nějaké částce rozhodovali. Těžko říci, jestli to byla odměna nebo dar," spustil například sám od sebe svědek Petr Ficbauer, čímž vyprovokoval předsedkyni soudního senátu Naděždu Červenkovou k dotazu, s kým na chodbě soudu hovořil a o čem. „Před jednáním jsem se se svědky bavil o tom, co se tady řeší," odvětil svědek.

Bývalý radní Ficbauer poté, stejně jako jeho bývalí kolegové radní, tvrdil, že usnesení z posledního zasedání uplynulého volebního období nečetl a že si nepamatuje, zda se usnesení četlo nahlas či zda k němu měl nějaké výhrady.

Všichni, až na zmíněného opozičního zastupitele, si ale velmi dobře pamatovali, že chtěli starostu odměnit za jeho nadstandardní práci, kterou vykonal pro obec. Třeba to, že sehnal osm set tisíc korun od jisté společnosti. Jak je obec použila, téměř nikdo z bývalých zastupitelů pořádně nevěděl.