Co se v poslední době událo v Lichnově?

Jsou věci, které jsme začali až v tomto volebním období a jsou některé věci, které přetahujeme ještě z minulého volebního období, protože to jsou záležitosti na delší dobu - například chodník ve směru na Bordovice. Ten připravovala ještě předchozí paní starostka a my jsme ho postavili a dotáhli až do Bordovic. Posledních tři sta metrů se dodělávalo loni. Tak konečně máme spojení s Bordovicemi pro pěší, i když jsou tam ještě nějaké mezery v místech, kde byly například nějaké problémy s pozemky. Tyto části jsme vyňali z projektu abychom mohli stavět, co stavět lze. Celkem nás to vyšlo na zhruba dvacet milionů korun, ale to propojení je určitě přínosné. Další investiční akcí, kterou připravujeme, je odkanalizování části obce nad kostelem, kde je naprojektováno sedm set metrů splaškové kanalizace, zde již máme připravenou i dotaci od Moravskoslezského kraje. Každoročně také v průběhu letních prázdnin modernizujeme třídy ve škole, tak, aby vše odpovídalo současným požadavkům. Jinak nesmím opomenout opravy cest a komunikací, které v minulosti byly takzvaně postiženy uložením plynu a kanalizace. Takže pořád se něco děje. Jsou to třeba i drobné věci, které tolik nejsou navenek vidět. Mohu zmínit například opravu sociálního zařízení v kulturním domě a v restauraci. A také musím zmínit prořezávání stromů kvůli jmelí, které nás dost zaměstnává. Snažíme se spíše ořezávat než stromy shazovat. Jinak obec podporuje činnost spolků a pořádá kulturní akce. V posledních dvou letech toho moc nebylo kvůli covidu, ale už se to rozbíhá. Na květnový den osvobození je naplánovaný lampionový průvod.

Lichnov je vesnice v údolí s malebnými místy.
Za výhledy do okolí stačí v Lichnově dojít na hřiště

Z čeho máte radost?

Mám radost z toho, že začalo fungovat muzeum vystěhovalectví, které si vzala pod sebe paní Alena Dobečková. Díky ní už to není jen klasické muzeum, ale už tam pořádají akce pro důchodce, pro školy a děti - pro širší veřejnost. Na Vánoce tam byla výstava betlémů, teď je zde velikonoční výstava. Radost mi dělá také skutečnost, že v Lichnově začalo fungovat kino. S přispěním ministerstva zemědělství a jeho dotačních titulů jsme nakoupili do sálu techniku, ozvučení, kvalitní projektor a promítáme aspoň jednou za měsíc. Jeden film pro děti a jeden film pro dospělé. Dětí chodí hodně, a velice se těší. A radost mi dělá také naše škola.

Je něco, co byste v obci rád změnil?

Určitě chování některých lidí, ale víme, že to změnit mnohdy nejde. Jinak bych toho rád změnil hodně, jenže člověk naráží na limity. Nejsem tady sám, je nás patnáct zastupitelů a máme pětičlennou radu. Jsme kolektivní orgán, takže každý může říci, jakou má představu. Jde vždy o výsledek kompromisu. Co bych určitě chtěl, je, abychom byli více samostatní – myslím tím například ve smyslu služeb. Máme teď vlastní popelářské auto a svážíme si komunální odpad svépomocí. Náklady svozových firem rostly a tak jsme byli nuceni občanům zvyšovat poplatek za komunální odpad. I díky vlastnímu svozu teď máme z okolních obcí nejnižší poplatek. Také budeme schopni sami provádět zimní údržbu místních komunikací a snižování prašnosti chodníků a komunikací zametáním v jarním a letním období.

Muzeum v Lichnově se věnuje vystěhovalectví do Texasu i historii obce.
Alena Dobečková se v lichnovském muzeu v myšlenkách přesouvá do Texasu

Máte v obci nějaké oblíbené místo kam rád chodíte nebo kam byste někoho pozval?

Přímo oblíbené místo nemám, ale když člověk vyběhne na kopečky okolo, vidí, že Lichnov je pěkný, z každé strany. Já jsem založením zemědělec, a když mám splín, vyjdu do polí, abych nabral energii a lepší náladu. Myslím, že se tady místa ke koukání najdou.

Je nějaké místo, kam nechodíte rád?

Takové místo tady není. Nemáme tu žádné vyloučené lokality a nevím, o místě, na které bych nerad chodil Každý rok děláme pochod okolo Lichnova a snažíme se pokaždé udělat jinou trasu. A i místní zjišťují, že tady jsou místa, kde třeba ještě nikdy nebyli. Letos asi zavedeme účastníky na novou cyklostezku okolo řeky Lubiny, kterou postavilo město Frenštát.