„Občané mohou ve stanovených termínech, časech a na uvedených místech odevzdat bezplatně nebezpečný odpad, který nepatří do domovní odpadové nádoby, například zářivky, olověné akumulátory, monočlánky, vyřazené léky, olejové a vzduchové filtry, plechovky od barev, chladící a brzdové kapaliny, televizory, ledničky, mrazáky, rádia a podobně a velkoobjemový odpad, jako starý nábytek nebo koberce,“ stojí na internetových stránkách města www.odry.cz.

Na sběrných místech nebude možnost odevzdat stavební suť, odpad a střešní krytinu, jakož i pneumatiky z nákladních automobilů, traktorů či těžké techniky. Je zakázáno odkládat odpad ještě před přistavením kontejnerů. Na to a také na pořádek při odběru věcí bude dohlížet městská policie.