V pondělí dopoledne předal Tomáš Vindiš do rukou starosty Nového Jičína Břetislava Gelnara svou rezignaci. Bylo to krátce poté, co od něho dostal výtku za porušení zákonem stanovených pravidel. „Tato zpráva mě určitě překvapila, protože to bylo teprve po jednom upozornění na nedostatky v práci úřadu, které nám vytklo ministerstvo vnitra,“ řekl Deníku starosta Gelnar.

Pro dnes již bývalého tajemníka nebylo rozhodování lehké, ovšem další možnost spolupráce, jež by vedla ku prospěchu města, neviděl. „Takové rozhodnutí se nedělá ze dne na den, bylo třeba ho pečlivě zvážit,“ přiznává Deníku Tomáš Vindiš a pokračuje: „Můj názor na vedení úřadu byl odlišný od názoru volených funkcionářů.“ V dopise, který rozeslal v pondělí mailem svým kolegům, a Deník ho má k dispozici, sděluje, že vždy vyznával vzájemný respekt a týmový přístup k práci, což při současném vrcholovém managementu města necítíl, a práce pod tlakem je pro něho vnitřně nepřijatelná.

„Za těch devět měsíců jsem byl s jeho (Tomáše Vindiše – pozn. red.) prací spokojen, až na některé nesrovnalosti. Ty nedostatky pramení z činnosti, že se něco uhlídat dá, něco se uhlídat nedá, tak jak to v životě chodí. Moje osobní spolupráce s ním byla vždycky dobrá a korektní,“ zhodnotil svým pohledem práci extajemníka Gelnar. Ten na začátku tohoto týdne adresoval Vindišovi oficiální výtku s tím, že „nezabezpečil vypracování řádného a s právními předpisy souladného sazebníku úhrad za poskytování informací“, jak stojí přesně v dokumentu. „Upozorňuji Vás na možnost výpovědi z pracovního poměru za porušení Vašich zákonem stanovených povinností,“ stojí mimo jiné na začátku výtky. Tomáš Vindiš se k této záležitosti vyjadřovat nechtěl, s tím, že z hlediska jeho rozhodnutí není příliš podstatná.

Rozpovídal se však o jiném problému, na který upozornil ministerstvo vnitra jeden z novojičínských občanů, a to na zasedání rady města „per rollam“ (je využíváno tehdy, když usnášeníscopná skupina musí projednat neodkladnou záležitost a není reálné zasednout k řádnému jednání, hlasování probíhá korespondenčně, například e-mailem), které se konaly v letech 2009 a 2010. Tajemník musí mimo jiné dohlížet, aby na jeho úřadě nedocházelo k porušování zákona o obcích. „Myslím si, že je to naprosto uzavřená záležitost. Rada „per rollam“ nebyla v rámci republiky ničím vyjímečným. Rada tak probíhala standardně například na úřadě Moravskoslezského kraje. V okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že existuje stanovisko odboru kontroly a dozoru ministerstva vnitra, že nesouhlasí s tím, aby takto jednání rady města probíhalo, tak to bylo ukončeno,“ objasnil Tomáš Vindiš. „Rada „per rollam“ byla využívána vždy v případě potřeby v časově velmi rychlých záležitostí, například v době povodní,“ dodal.

Tomáš Vindiš přišel na post tajemníka v roce 2005, kdy na radnici vládla pravice v čele s občanskými demokraty. Ve funkci zůstal i po loňským volbách, kdy ve vedení zasedli sociální demokraté a nezávislí.