Vstup a vjezd do areálu Bílovecké nemocnice, a. s. je od 17. března možný pouze kolem vrátnice, kde bude každému (pacientům, zaměstnancům i ostatním návštěvníkům) změřena tělesná teplota a pacientům vydáno potvrzení, kterým se prokáží na ambulanci, kterou chtějí navštívit. 

Výjimku tvoří pouze vozidla IZS (ZZS, PČR, MP, HZS) jedoucí se zapnutými majáky. Nemocnice upozorňuje pacienty, aby ji navštěvovali pouze s akutním onemocněním a odkladné věci vyřizovali telefonicky či e-mailem. Od pondělí 16. března je do odvolání uzavřena rehabilitace.