„V rámci Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu, které máme na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, jsme akreditovali kurz, který zajišťuje proškolení školních koordinátorů péče o nadané,” informovala Jana Škrabánková

z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Odborné studie uvádějí, že mimořádně nadaných žáků jsou v populaci 2 až 2,5 procenta, nadaných bývá přibližně 12 až 15 procent. Obě tyto skupiny dětí vyžadují zvláštní péči ve vzdělávání.

„V pěti čtyřhodinových lekcích se účastníci semináře seznamují se způsoby vyhledávání nadaných žáků, učí se, jak s nimi pracovat a jak rozvíjet jejich talent a nadání,“ přiblížila projekt mluvčí radnice Marie Machková. „Inkluze, tedy začleňování všech žáků do jednotného vzdělávacího procesu, v obecném povědomí pracuje s handicapovanými žáky, a na ty talentované se často zapomíná. Takže jsme rádi, že i tato kategorie žáků bude u nás do inkluze začleněna,” uvedl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Jeho slova potvrdila i učitelka ZŠ Jubilejní Iva Benčáková: „Zatím jsme hodně pomáhali těm slabším žákům a na nadané děti jsme se nijak nespecializovali.“ Spolu s kolegyní ze ZŠ Dlouhá Zuzanou Jandlovou ale uvedly, že už ve školách mají plány na příští školní rok. Pro nadané děti by mohl vzniknout klub, ve kterém by se zabývaly složitějšími úkoly, než přináší běžná výuka.