Výstavy Technického muzea Tatra Kopřivnice navštívily již spousty míst, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí. V prostorách Senátu Parlamentu ČR bude samostatná výstava věnovaná jen a pouze značce Tatra k vidění vůbec poprvé.

Návštěvníci našeho hlavního města a prostor senátu budou moci zhlédnout výstavu s názvem „Šťastnou cestu aneb z historie značky Tatra“ od dnešního dne, tedy od čtvrtku 18. srpna. Výstava je věnovaná významným bodům historie kopřivnické automobilky. „Výstava dostala svůj název podle stejnojmenného dobového propagačního filmu, který je její součástí,“ uvedla její hlavní kurátorka Lucie Kempná.

V krátkém, zhruba dvanáct minut trvajícím, snímku je prezentován jeden z nejznámějších vozů kopřivnické automobilky, konkrétně Tatra 603. Snímek pochází z konce padesátých let a podle kurátorů se jedná o klasický propagační materiál. „Tatra 603 je ve snímku ukazována jako velice spolehlivé, snadno ovladatelné, bezpečné a navíc ještě krásné vozidlo. Ostatně z tohoto jsme při tvorbě podkladů pro výstavu také vycházeli,“ upřesnila Kempná s tím, že vozy Tatra patřily, a dosud patří, k těm nejspolehlivějším ve své třídě.

Výstava umístěná v prostorách senátu má podobu informačních panelů. Návštěvníci jsou z nich schopni vyčíst spousty zajímavých informací. „Dozví se z nich nejen zajímavosti a významné historické body v dějinách automobilky, tedy jak to všechno začalo, kdy započala samotná výroba automobilů a kdo stál za úspěchem továrny ve dvacátých a třicátých letech, ale samozřejmě také technické zajímavosti či zmínky o nadějných projektech, které zmařil svým rozhodnutím tehdejší režim v Československu,“ přiblížila podobu výstavy kopřivnická kurátorka. Pro lepší představu doplnili pořadatelé výstavy psané informace o řadu dobových modelů osobníchi nákladních vozů z celé doby produkce, velkým množstvím dobových propagačních materiálů a prospektů, technickou dokumentací a výkresy. „Návštěvník uvidí i originální závodní kombinézu slavného závodníka Josefa Veřmiřovského z 20. let, řez motoru T603 nebo motor s převodovkou Tatra 30,“ uvedla Kempná s tím, že v nedaleké Trčkovské galerii se bude promítat již zmíněný dobový film „Šťastnou cestu“. O zajímavé informace navíc nepřijdou ani cizinci. Výstava je totiž dvojjazyčná, panely obsahují popisky jak v českém, tak v anglickém jazyce.

Výstava „Šťastnou cestu aneb z historie značky Tatra“ zavítala do prostor Senátu ČR díky úspěchu, který tady kopřivnická značka zaznamenala při výstavě před dvěma roky. „My jsme tady něco málo vystavovali již před dvěma lety, kdy jsme byli poprvé osloveni ze strany senátu. Bylo to při tvorbě výstavy o historii české dopravy,“ zavzpomínala Kempná. „Poté jsme navázali spolupráci a dohodli jsme se, že v budoucnu budeme moci v prostorách senátu vystavovat a prezentovat značku Tatra zcela samostatně. A k tomu nyní došlo,“ dodala kurátorka.