omluva čtenáře

V Kopřivnici 9. února 2008

Vážená redakce!

Považuji za svou samozřejmou povinnost, potvrdit skutečnost, že mzdy v kopřivnické automobilce Tatra vzrostou skutečně o 7,5 procenta, a ne o 4 procenta, jak jsem tvrdil původně. Pokud jsem tím někomu způsobil nepříjemnosti, tímto se omlouvám. Chyba, dle mého názoru nebyla ovšem v mém výpočtu, ale v nepřesné informaci odborářů, kteří uvedli, že tarifní mzda se zvedne o 5 procent a pohyblivá složka (podle článku v novinách), respektive ostatní složky mzdy (podle pana Krutilka), se zvedne o 2,5 procenta. Tarifní mzda se ale zvedne o 5 procent z celkové sjednané mzdy a pohyblivá (ostatní), o 2,5 procenta z celkové sjednané mzdy, což je velmi podstatný rozdíl. Pro lepší pochopení, tarifní mzda vzroste fakticky o 7,2 procenta, jak mi bylo řečeno a pohyblivá (ostatní) o jánevímkolik tak, aby došlo k celkovému růstu mzdy o 7,5 procenta. S nepřesnými čísly by se nedobral správného výsledku ani Albert Einstein, takže ať čtenáři posoudí sami, na čí straně byla chyba, pokud usoudí, že na mé, omlouvám se i jim. Pro ty, kteří by chtěli nějakým způsobem reagovat, uvádím svůj e-mail. Přeji všem tatrovákům pevné zdraví, v práci silné nervy a v civilu hodně pohody. S přáním dobrého dne Miloš Frühbauer

 

původní názor čtenáře

Vážená redakce, chtěl bych touto cestou opravit nepravdivou informaci, uveřejněnou 31. ledna 2008 v Novojičínském deníku, že zaměstnanci kopřivnické automobilky budou mít mzdy vyšší o 7,5 procenta.

Předseda tatrováckých odborů pan Baroň tvrdí, a to samé tvrdí na nástěnce odborů v dceřinné společnosti Tawesco i pan Krutilek, že bylo dohodnuto zvýšení mezd o 7,5 procenta. A to 5 procent pevné složky mzdy plus 2,5 procenta pohyblivé. Musím oba pány upozornit, že ne vždy 5 + 2,5 = 7,5.

Kdyby například měla mzda pět složek a každá byla navýšena o 2 procenta, odboráři by nám tvrdili, že se mzda zvýší o 10 procent. To je ale naprostý nesmysl, protože mzda se v tomto případě zvedne právě jen o ta 2 procenta. Aby se zvedla mzda v Tatře o 7,5 procenta, musely by se obě složky mzdy, tedy pevná i pohyblivá, zvednout o 7,5 procenta.

Jak jsem si spočítal, podle výplatních lístků za rok 2007, pevná část mzdy činí asi 60 procent (přesně 59,35) a pohyblivá asi 40 procent (40,65). Takže správný výpočet bude vypadat asi takto: pevná složka mzdy navýšena o 5 procent x 0,6 = 3, pohyblivá o 2,5 procenta x 0,4 = 1. Sečtením obou výsledků dojdeme k tomu, že zvýšení mezd nebude 7,5 procent, ale pouze 4 procenta. Je velmi tristní, že si to odboráři nedokázali spočítat. To je ale jen růst nominální, pak tu máme růst reálný, a ten si vypočítáme takto: od 4 procent odečteme avizovanou inflaci 6 procent (4 - 6 = -2) a zjistíme, že mzdy se reálně sníží o 2 procenta.

Na internetových stránkách Tatry i Tawesca, odkaz zaměstnanecké výhody, je na prvním místě uveden každoroční reálný mzdový růst, a proto mám dvě otázky. Proč odboráři přistoupili na tak špatnou dohodu, která vlastně nenaplnila ani to, co zaměstnavatel sám nabízí, a proč zaměstnavatel nesplnil to, co slibuje? Miloš Frühbauer, Kopřivnice

Původní zpráva: Zaměstnanci kopřivnické automobilky budou mít mzdy o 7,5 procenta vyšší

„Dohodli jsme se, už se čeká jen na podpisy,“ potvrdil předseda tatrováckých odborů Pavel Baroň a dodal, že ačkoli chtěl, aby vše bylo vyřízeno už vlednu, podpisy budou na dodatku kolektivní smlouvy pravděpodobně až vpátek 1. února. Baroň nezapíral, že jednání se zadrhla na výši mezd. „To byl největší problém. peníze.“ Sdohodnutou částkou je ale spokojen. „Níž bychom už nešli,“ přiznal.

To vedení automobilky, která vposledních dvou letech zisky navyšuje, údajně zpočátku počítalo snavýšením platů o pouhá 2 procenta. „Bral jsem to jako žert, to nemohli myslet vážně,“ prozradil Baroň. odmítl ale, že by odbory tlačili vedení firmy ke zdi takovými slovy jako jsou stávka nebo stávková pohotovost. „Na poslední dvě jednání dorazil i pan Adams. Byl tvrdý, ale korektní,“ řekl odborářský předák na adresu generálního ředitele a zástupce majoritních akcionářů.

Obdobně hovořil i samotný Adams. „Vyjednávání probíhalo kratší dobu, než tomu bylo vminulých letech, ani jedna strana nebyla „tlačena ke zdi“,“ popsal stím, že konečná dohoda ho těší. „Věřím, že obě strany ji považují za spravedlivou a že společně učiníme zTatry velkolepou firmu svynikajícím pracovním prostředím.“

Podle Baroně jsou předmětem dodatku kolektivní smlouvy i další věci, než jen zvýšení mezd. „Dojde třeba kzpřísnění produktivity. Je jasné, že když něco chceme, musíme také něco nabídnout,“ poukázal.