Projekt má napomoci žákům devátých tříd základních škol, aby si udělali představu o tom, co je náplní práce nástrojáře, mechanika či například programátora CNC strojů. Hlavním cílem je řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků v technických profesích. „V současnosti je absolutní převis poptávky volných míst technických profesí,“ naznačila Eva Janovská z Úřadu práce v Novém Jičíně.

Důležitým krokem je spolupráce subjektů. „Je třeba vytvářet dlouhodobé koncepce ve spolupráci se školami a vytvářet takovou situaci na trhu práce, aby z hlediska dlouhodobé přípravy žáci byli na trhu uplatnitelní,“ doplnil Petr Czekaj, vedoucí krajského pracoviště Institutu trhu práce Hospodářské komory.