Problém se týká hlavně části Oder na levém břehu řeky Odry. Tam také, za železniční stanicí Českých drah stojí stožár svysílačem. Když letos 6. srpna společnost spustila vysokorychlostní internet, nastalo vOdrách pozdvižení. „Přišlo mi tady asi padesát lidí, kteří si stěžovali, že jim nejde vůbec, anebo jde špatně, televizní signál,“ uvedl místostarosta Oder Jiří Vlček.

Jednou zulic, která byla hodně postižená, patří například Luční. „Já jsem měl docela dobrý obraz, a jakmile to spustili, tak se změnil na dvacet čar,“ postěžoval si starší muž, jenž si nepřál uvést jméno. Obdobnou zkušenost zažila i Vladislava Rabová. „Momentálně jsou na obrazovce akorát dva velké pruhy. Obraz prakticky žádný,“ řekla.

Místostarosta se obrátil na Český telekomunikační úřad. „Byli velmi vstřícní a řekli, že provedou měření a pokud výsledek překročí určité hodnoty, provedou úpravy na své náklady. Údajně by mezi anténu a zesilovač dali nějaký filtr,“ přiblížil své první kroky Vlček a dodal, že několika lidem to opravili. Zbytku, kde naměřili nižší hodnoty, ale nevyhověli a sdělili, že problém způsobují širokopásmové zesilovače, které lidé používají. „Pokud by ale lidi neměli širokopásmové zesilovače, tak nechytnou ani televizní signál, sjehož příjmem jsou vOdrách problémy,“ poznamenal Vlček.

Kontaktoval proto zástupce společnosti Telefónica O2. Jak Jaroslav Žulavský, tak později manažer Aleš Mejzlík poukazovali rovněž na nevhodnost zesilovačů a odvolávali se na normu, kterou společnost dodržuje. Navrhli instalaci filtrů na náklady samotných obyvatel, které by podle nich činily kolem tří až pěti tisíc korun. A nabídli ještě něco, co některé obyvatele pěkně nadzvedlo. „Rádi bychom Vám nabídli naši pomoc například spřípadnou kampaní, která by informovala občany o důvodu poruch televizního příjmu vOdrách a možném řešení,“ psal ve svém dopise místostarostovi Mejzlík. Odpověď se nelíbila ani místostarostovi. „oni tady přece spuštěním vysokorychlostního internetu hrubě narušili pokojný stav,“ argumentoval Vlček.

Na žádost Deníku, jak chce společnost řešit situaci, odpověděl Vlastimil Sršeň zútvaru mediální komunikace společnosti O2. „Při podnikání naše společnost poskytuje služby založené na technologii CDMA na základě povolení Českého telekomunikačního úřadu. Součástí tohoto povolení je přesné určení technických parametrů služby a naše společnost je povinna tyto parametry plnit kdekoli na území republiky. Je ovšem velmi složité reagovat na situace, kdy se ocitáte vprostředí, kde se jiné subjekty danými pravidly neřídí. Stejně tak na druhou stranu si mohou stěžovat občané, kteří si pořídili vdnešní době velmi žádaný vysokorychlostní mobilní internet, vsouladu splatnými pravidly, například aby mohli vykonávat své povolání,“ sdělil Sršeň a dodal, že společnost je názoru, že problém nastal vminulosti již tím, že město Odry nepožádalo příslušného distributora televizního signálu, který je na hranici použitelnosti, ne-li v mnoha místech pod touto úrovní, o jeho posílení. „Při průměrné síle TV signálu by kuváděným skutečnostem nedocházelo. Standardní normované širokopásmové zesilovače zesilují pouze TV pásma. Lze jen odhadnout, že řada občanů města Odry může používat zařízení, která neodpovídají normám a běžným kvalitativním standardům,“ doplnil Sršeň.

Na závěr ještě poznamenal, že antény lidé určitě nemusí vyměňovat. Suma tři a až pět tisíc korun by se prý týkala celkového nového řešení příjmu signálu pozemní anténou. „Cena samotného filtru a zesilovače je okolo pěti set korun,“ uzavřel Sršeň.

Lidé vOdrách ale na složité řešení i nějakou kampaň rezignovali „Ty naše antény tady byly dříve než jejich vysílač. Je to binec. Ale než dávat peníze za nějaký filtr, to si už raději koupím satelit,“ komentoval situaci výše zmíněný muž.