V první etapě opustilo jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v okrese přes dvě stě lidí. Téměř všichni přistoupili na odstupné, které jim podnik nabídl. V lednu a únoru opustí Visteon-Autopal dvě stě padesát, respektive tři sta, zaměstnanců. Ti, kteří ukončí pracovní poměr dohodou, se dočkají mnohem vyššího odstupného, než ti zaměstnanci, jež dostanou výpověď. „Při skončení pracovního poměru dohodou nejpozději dnem 30. listopadu 2008 a 31. prosince 2008 vzniká nárok na šestinásobek průměrného výdělku,“ informoval Antonín Majer, předseda odborů novojičínské pobočky firmy Visteon. Ten také dodal, že kdo opustí firmu stejným způsobem, avšak k 31. lednu 2009, dostane odstupné ve výši pětinásobku průměrné mzdy, zaměstnanci s výpovědí v ruce se dočkají jen trojnásobku. Uvolněným pracovníkům firma umožní ucházet se o volná pracovní místa, budou-li znovu obsazována.

Avšak dopad krize pocítí i ti zaměstnanci, kteří budou svou pozici zastávat také po 28. únoru. „Dále firma vyhlásila nouzová opatření, politiku nulového utrácení, s cílem šetřit se má na všem. Také došlo k omezení čtyřsměnného provozu a práce o sobotách a nedělích.“ sdělil Antonín Majer. Odbory v novojičínské pobočce firmy Visteon by rády prosadily mnohá opatření, která by propuštěným ve svízelné situaci pomohly. Nyní podaly návrh zaměstnavateli, aby je projednal. Jde například o náhradu mzdy ve výši osmdesáti procent průměrné mzdy, či navýšení odstupného podle odsloužených let. Například ti, kteří zde pracovali více než dvacet let, by se podle návrhu odborové organizace měli dočkat odstupného ve výši dvanácti průměrných platů. (edm)

Úřad práce často o propouštění ani neví

Důsledky světové finanční krize již mají dopad i v okrese Nový Jičín. Z více podniků odcházejí zaměstnanci, kteří míří na úřad práce. Tam však ačsto o propouštění ani neví. Podle Miroslava Karadčinského, vedoucí odboru trhu práce Úřadu práce v Novém Jičíně mají ze zákona povinnost oznámit propouštění pouze ty firmy, které chystají hromadné propouštění, což byl třeba případ společnosti Visteon-Autopal. „Pak jsou podniky, které průběžně propouštějí a snižují stavy tím, že neobnovují pracovní smlouvy těm, kteří mají doby určité. Ty nám to mohou sdělit, ale nemusí,“ uvedl Kardačinský.

Úřad práce dělá dvakrát do roka monitoring, když ve firmách zjišťuje, jaká bude situace. „Letos v pololetí ještě většina firem měla hodně růžové brýle. Teď budeme na konci roku dělat další monitoring a v lednu, až budou výsledky, uvidíme, co bude. Fakt je, že v mnoha případech se dozvídáme, že zaměstnavatelé propouštějí, až ve chvíli, kdy se nám tady začnou lidé hlásit do evidence,“ pokračoval Kardačinský.

Mnoho firem se snaží a snažilo zabránit propouštění. „Má je až jako poslední alternativu. Udělali jiná opatření: zkrácení výroby, její snížení. Mezi nimi byla i Tatra. Například právě ona oficiálně nic nehlásila,“ řekl Kardačinský a připomněl, že naopak Visteon-Autopal ohlásil propouštění předem. „První etapa již skončila, i my jsme to tady pocítili. Druhá má být do konce února,“ sdělil.

Propuštěných lidí, sice v poslední době přibylo, podle Kardačinského se ale obecně procento nezaměstnanosti výrazně nezvyšuje. „Stav sice není tak příznivý, jaký bychom si představovali, ale pokud by to tak zůstalo, není to až takový problém. Volných míst je zatím dost, a pokud lidé chtějí, tak se zaměstnají,“ poznamenal a dodal, že první kvartál příštího roku je pro úřad práce zatím velkou neznámou. „Většina firem tvrdí, že pokud krize potrvá i v prvním kvartále, budou míst sice problémy, ale ještě by to šlo. Jestli se to ale přehoupne i do druhého kvartálu, pak ty problémy zřejmě budou hodně citelné,“ obává se Kardačinský.

To, že vše je závislé zejména na celoevropském trhu je evidentní a odráží se na fungování řady místních firem. Kardačinský upozornil, že se nejedená jen o automobilový průmysl. „My vidíme, že jsou to firmy, které nemají vazbu na automobilový průmysl ale na západní trhy. Tam ta krize je asi větší a projevuje se to razantněji,“ uzavřel. (ipa)

Opatření přijala také kopřivnická Tatra

Globální finanční krize zasáhla také předního českého výrobce nákladních vozidel, společnost Tatra v Kopřivnici. Aby se s následky krize firma vyrovnala, přijme sérii opatření. Také kopřivnickou automobilku Tatra čekají změny. Společnost chce snížit mzdové náklady a režijní výdaje a zrychlit vývoj nových produktů. Cílem opatření mají být vyšší výnosy, které vykompenzují očekávané poklesy odbytu na některých trzích. „Chceme udělat vše pro to, abychom ochránili budoucnost Tatry, která je i nadále světlá, a to i přes to, že některé kroky budou bolestivé,“ vyjádřil k opatřením předseda představenstva a generální ředitel společnosti Tatra Ronald Adams. Zároveň dodal, že i navzdory krizi očekává společnost jistý zisk. „Věřím, že kroky, které nyní podnikáme, zajistí Tatře ziskovost i pro rok následující,“ hodnotil Adams.

Oproti červnu, kdy pracovní síla společnosti tvořila 4397 lidí, snížilo dosud vedení mzdové náklady o 20 %. Podstatné však bylo, aby tento úbytek nezasáhl do společnosti násilně. Svá místa tak opustili hlavně zaměstnanci, kteří odcházeli do důchodu, měli pracovní smlouvy na dobu určitou nebo se jednalo o studenty, kteří se vraceli zpátky do škol. „Počet zaměstnanců jsme dokázali snížit tak, že pro nadbytečnost odešlo pouze necelých čtyřicet kmenových zaměstnanců Tatry,“ sdělil Adams s tím, že na konci roku bude pro společnost pracovat 3708 lidí a v prvním čtvrtletí se má stav zaměstnanců ustálit na cifře 3574.

Mezi další plánované kroky pak patří také zkrácení měsíční pracovní doby. Ve většině úseků společnosti tak budou zaměstnanci pracovat jen tři týdny v měsíci namísto čtyř. Opasky si však utáhnou také členové vrcholového managementu včetně Ronalda Adamse, kteří budou během období kratší pracovní doby pobírat o 10% nižší výplaty.

Zkrácení se dočkaly také režijní náklady, které vedení naplánovalo pro příští rok o 28 % nižší. „Náklady můžeme omezovat jen do té míry, abychom tím neohrozili budoucí fungování podniku,“ vysvětlil Adams, který věří že v příštím roce uskuteční Tatra několik projektů. „I kdybychom s těmito novými projekty a výrobky dosáhli jen poloviny původně odhadovaných objednávek, budeme schopni příští rok zakončit se slušným výsledkem,“ uzavřel pozitivně Ronald Adams. (mako)

Světová finanční krize se někde neprojevuje

V souvislosti s finanční krizí již Úřad práce v Novém Jičíně napříkald dostal informace o propouštění ve Vojenském opravárenském podniku 025 v Šenově u Nového Jičína, který by mělo do konce února opustit 129 lidí. Obdobně jako šenovský podnik, bude propouštět kupříkladu Romotop v Suchdole nad Odrou. Ten plánuje propuštění jendapadesáti lidí.

Špatná situace je i ve společnosti GDX Automotive, jejíž část je v Příboře a další se přesunula z Oder do Ostravy-Hrabové, kam doposud dojížděla řada lidí z Oderska. Jak uvedla také Česká televize, celosvětová krize se na této firmě odrazila takovým způsobem, že jí hrozí až uvalení konkurzu. Společnost nemá zakázky, a tak požádala Úřad práce v Ostravě, aby zhruba devět stovek zaměstnanců mohlo zůstat doma při šedesáti procentech platu.

Jasno zatím nemají například ve společnosti Röchling Automotive, kde čekají na vývoj na trhu. „Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy všechny požadavky našich odběratelů na příští rok, na jejich základě budou přijata odpovídající opatření, nejsem schopna podat v tuto chvíli jakoukoliv bližší informaci,“ uvedla v odpovědi na dotaz o personální situaci Marcela Babišová, asistentka a personalistka firmy. Podobná situace panuje ve společnosti Semperflex Optimit. „V současné době vedení naší firmy monitoruje dopad vnějších vlivů na naši společnost,“ sdělila Monika Solnická, personální manažerka.

Naopak klidní mohou být v současné době například zaměstnanci největšího zaměstnavatele ve Frenštátě pod Radhoštěm, společnosti Siemens, která zaměstnává 1403 vlastních a 81 agenturních pracovníků. Nechystají tam žádné podstatné personální změny, v návaznosti na stav v příchodu objednávek pouze upraví počet agenturních pracovníků v průběhu ledna až března. Úprava pracovní doby se dotkne pouze posledních dvou pracovních dní v letošním roce, a to jen částečně. Od 2. ledna výroba opět pojede naplno. „V současné době nejsou plánována ani žádná mzdová opatření,“ vyjádřil se mediální zástupce firmy Jaromír Studený.

Stabilní pozici zatím mají také zaměstnanci společnosti Plakor, která je v mošnovské průmyslové zóně. Podle Jany Pavlíčkové z užšího vedení firmy má společnost v současné době 442 zaměstnanců a žádné propouštění neplánuje. „Mzdová opatření neplánujeme rovněž, stejně tak neplánujeme úpravu pracovní doby,“ vypočetla Pavlíčková.

„Nálada v Autopalu? Mizerná,“ říká žena

Jednoho z největších zaměstnavatelů na Novojičínsku, společnost Visteon-Autopal, opustí do konce února přes pět set zaměstnanců. I když drtivá většina pracovníků odešla v první etapě propouštění dohodou, objevuje se mezi zaměstnanci nespokojenost, jakým způsobem s nimi podnik jedná.

Největší zklamání pociťují ti lidé, jež jsou Autopalu profesně věrní několik desítek let a na dnešním trhu práce budou velice těžko hledat nové uplatnění. Rapidní snižování stavů jim bylo zdůvodněno celosvětovou finanční krizí, avšak rozhořčenost panuje nad tím, jakým stylem jim bylo vše podáno. „Že budou přímo lidi nutit ať odejdou, hlavně ty, kteří jsou tam tolik let, to by mě vůbec nenapadlo, že to takhle dopadne. Dělám v tomto podniku třicet let, ale teď je takový chaos, neúcta k lidem, nelidské jednání a vše člověk musí a nic nesmí.“ postěžovala si zaměstnankyně, která si nepřála uvést své jméno a dodala, že lidem bylo nabídnuté odstupné.

Ovšem jeho výše je k počtu odpracovaných let pro některé velkým zklamáním, až urážkou. „Odstupné, které nám nabízejí, je minimum za to, co člověk pro tuto instituci obětoval a kolik zdraví a úsilí v ní nechal. Lidé jsou pro ně jen levná pracovní síla, nějakou úctu a vděk si nezasloužíme,“ odsoudila pracovnice. Také přiznala, že v této nelehké době mají možnost získat zaměstnanci informace a poradenství v podnikovém časopise Palovák. Avšak na stejných stránkách si lidé mohou přečíst o výborných výsledcích a ziscích, což je ji trnem v oku. „Je to výsměch lidem, kteří berou minimální mzdu a ještě nás krátí na motivačním a čtrnáctém platu o více jak polovinu, ale jejich odměny zůstávají nezměněny,“ projevila nespokojenost mnohaletá zaměstnankyně.

Podle ni, panuje na pracovišti velká nervozita: „Lidé se bojí co bude dál a kdo zas přijde na řadu. To víte, někdo tu pracuje třicet let a víc,“ dodala na závěr. (edm)