„Kdybychom to zakázali, tak si nelze ani na zahradě rozdělat oheň a upéct si špekáček,“ vysvětlila Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí v Novém Jičíně a dodala, že vždy budou postihovat ty občany, kteří budou spalovat odpadky. Jejich pálením se uvoňují jedovaté látky, jež jsou zdraví nebezpečně a mají negativní vliv na životní prostředí. Suchý rostlinný materiál tudíž občané pálit mohou, ale u mokré trávy či odpadků již tomu tak není.
Avšak v Novém Jičíně jsou i jiné možnosti jak se zbavit zeleného odpadu. K dispozici je nejen separační dvůr na Palackého ulici, ale také hnědé popelnice na bioodpad, které se v ulicích Nového Jičína poprvé tento rok objevily. „Netušili jsme, jak obrovský zájem bude. Začali jsme s patnácti popelnicemi, pak jsme rychle přidali dalších třicet a nyní přidáme dalších dvacet a to vše v průběhu jednoho roku,“ uvedla Eva Bártková.

Jejich vývoz nyní probíha jednou týdně, ale pracovníci radnice jednají s firmou, jež službu zajištujě, aby se bioodpad vyvážel dvakrát týdně. Často dochází k tomu, že lidé nechají odpad ležet v blízkosti kontejnerů, neboť jsou plné. Proto bude v nejbližších dnech rozmístěno po městě dalších dvacet popelnic. A to na ta místa, kde se nacházejí biokontejnery již dnes, avšak jejich kapacita je nedostačná. (edm)

Ohniště by nemělo zůstat bez dozoru

Dušičkový čas se blíží a ten má hodně lidí spojen také s úklidem zahrady. Při podzimních pracích však může snadno dojít k požáru. A byť by se mohlo zdát, že jde v takovém případě o zásah vyšší moci, stojí za požárem na volném prostranství téměř vždy člověk.

Počet požárů, vzniklých při úklidu na zahradě, nebývá podle tiskového mluvčího moravskoslezských záchranářů Petra Kůdely mnoho. „Bývá jich tak do dvaceti za rok, ale jejich rozšířením do lesních prostorů, případně na majetek nebo obydlí může dojít až k milionovým škodám,“ informoval o možném nebezpečí Kůdela a dodal, že často se zraní sama osoba, která likvidaci provádí. „Člověk se nadýchá zplodin, ale může dojít také k těžkým popáleninám,“ přiblížil s tím, že zejména starší lidé mohou v případě rozšíření ohně mimo ohniště podlehnout panice.

Lidé však mohou kromě fyzické újmy přijít také k té finanční. „V případě, že poruší zákazy, stanovené zákonem o požární ochraně, můžou dostat pokutu až dvacet pět tisíc korun,“ sdělil Kůdela. Zároveň dodal, že při opakovaném jednání se může částka vyšplhat až k půl milionu korun.

Podle Petra Kůdely dochází k požárům zvláště při silnějším větru či zanechání nevychladlého ohniště bez dozoru. Pokud tedy lidé nemají jinou možnost, například odvézt odpad do sběrných dvorů a kontejnerů, měli by dodržovat určitá pravidla. „Lidé by neměli rozdělávat oheň pod větvemi stromů nebo v blízkosti lesů a křovin. Od hořícího ohně by pak neměli jen tak odcházet, ale uhasit jej vodou a případně překrýt vrstvou zeminy,“ poučil o způsobu pálení Kůdela. (mako)

Zahrádkáři radí, co s rostlinným odpadem

Podzim přináší nejen předzvěst vánočních svátků, ale i povinnosti týkající se přípravy zahrady na zimu. Toto období totiž znamená pro mnoho zahrádkářů čas úklidu a zazimování rostlin. Vyvstává však problém, co s rostlinným odpadem, který zbyl po podzimním úklidu záhonků?

Otázka, která trápí snad každého zodpovědného hospodáře. Deník se zeptal tajemnice Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu v Novém Jičíně Pavly Jeličové. „V podstatě jakýkoli odpad ze zahrádek se dá zužitkovat. Listí ze stromů se může dát na kompost, tedy ne listí z ořechu, větvičky se podrtí a použijou buď jako mulč, nebo jako přirozené hnojivo. Ohně se dělat nemůžou, takže jedině když někdo pálí dřevo. Pleveloviny by se měly vyvážet pryč, pokud není k dispozici kompost,“ informovala Jeličová.

Před každou zahrádkářskou osadou by měl stát kontejner technických služeb, který je určený přímo na organický odpad, podotkla tajemnice. Komplikace však mohou nastat, pokud je málo kompostů a jen jeden kontejner. „Veliká chyba je v tom, že je málo kontejnerů, lidé by je určitě využívali. Možná by se měly používat spíše velkoobjemové vany, ale věřím, že je to pro technické služby nákladné,“ dodala Jeličková. Za několik dní po vystavení kontejnerů jsou totiž tak plné, že z nich zbytky ze zahrad vypadávají a znehodnocují prostor kolem.

Některé zahrádkářské osady jsou vybaveny drtiči ovoce, nebo vlastní moštárnou. „Sdružení Nový Jičín, ti mají moštárnu v Loučce, zahrádky na Prachárně disponují drtičem ovoce a moštují i pro cizí,“ doplnila tajemnice. Podle ní je však stále méně a méně lidí, pěstující vlastní ovoce a zeleninu. Většina obyvatel si totiž raději pořídí okrasnou zahradu k odpočinku a potraviny nakoupí v obchodech. (vru)

Pálení listí někde řeší vyhláškou

Hustý štiplavý kouř linoucí se ze zahrad není v podzimním období ničím neobvyklým. Někde pálení listí a klestí řeší vyhláškami, jinde nijak. Žádnou vyhlášku, která by nějak regulovala nebo zakazovala pálení listí, klestí či jiného zahradního odpadu nemají například v Novém Jičíně a stejně jsou na tom i v Příboře. „Na to pamatuje zákon o ochraně ovzduší,“ poznamenal velitel příborských strážníků Libor Bolom.

Vyhlášku kdysi měli v Odrách, ale zrušili ji právě kvůli tomu, že na podobné situace myslí zákon. Obdobně reagovali také ve Studénce. „V současné době město takovou vyhlášku nemá. Bývalá vyhláška měla různá omezení. Lidi si asi tehdy tak zvykli, že nyní už ani moc nepálí. Těch případů je velmi málo,“ sdělil velitel studéneckých strážníků Tomáš Žák.

Naopak v Bílovci mají nařízení o ochraně ovzduší, které povoluje pálení listí a klestí pouze při vhodných klimatických podmínkách a pokud neobtěžuje okolní obyvatelstvo. Asi nejpřísnější je vyhláška, kterou má Kopřivnice. Ta povoluje pálení, obdobně jako ve Studénce, za vhodných klimatických podmínek a dobré viditelnosti. V sobotu a neděli se ale nesmí pálit vůbec. (ipa)

Černé skládky v zahradkářských koloniích

Kopřivnická radnice vydala již před čtyřmi roky nařízení, které jasně stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. Jestli občané nepálí při úplném bezvětří, sněžení či deště nebo při výskytu mlhy, na to dohlíží v Kopřivnici a jeho okolí strážníci městské policie.

Ti většinou vyjíždějí na udání sousedů, ale případy se snaží řešit domluvou. „Je lepší to řešit touto cestou, neboť jednou potřebuje pálit jeden občan, a jindy zase jeho soused,“ sdělil Jan Müller, velitel Městské policie v Kopřivnici.

Přísnější tresty se však ukládají majitelům pozemků v zahradkářských koloniích. Zde se strážníci často setkávají s nelegálními skládkami, které vznikají často za ploty zahrad. „Zahradkáří mají možnost sypat odpak do nádob k tomu určených, ale nevyužívají toho a zakládají černé skládky.“ uvedl velitel Müller a doplnil, že tady už strážníci neváhají uložit blokovou pokutu, nebo celou věc posílají ke správnímu řízení.

Nejčastěji vyjíždějí muži zákona k případům, kde někdo pálí zelený odpad o víkendu, avšak na podzim jejich intenzita stoupá i přes všední dny. Městská policie v Kopřivnici využívá především mobility cyklohlídek a strážníků pochůzkářů, jež v případě nutnosti řeší věci přímo na místě. (edm)