V Novém Jičíně se téma zprůjezdnění ulice Jeremenkové otevírá po několikáté a pro laika je až nepochopitelné, že může být na vybudování přejezdu něco složitého. Fakt, že se od roku 1984, kdy byl tento železniční přejezd uzavřen, nic nezměnilo, mluví o opaku. Komplikací je zde více než dost. Jedna za všechny? Cena.

ROZLOŽENÍ INVESTICE

Ostravská projekční kancelář Drawings momentálně pracuje na studii přejezdu, která má zohlednit všechny požadavky dotčených stran. A že jich není málo.

„Projekt je samozřejmě možné realizovat, jde o to, jaká bude konečná cena díla a jak bude možné rozložit investici za dílo mezi různé subjekty,“ řekl Deníku Pavel Rozbroj (ČSSD), místostarosta Nového Jičína, který má ve své agendě dopravní problematiku ve městě.

Realizace zmíněného záměru se dotýká Českých drah, ČD Cargo, Správy železničních dopravních cest, města Nový Jičín, obce Šenov u Nového Jičína, Moravskoslezského kraje či firem v okolí inkriminovaného místa.

„Technické řešení musí vyhovovat všem normám ČSN, bezpečnostním předpisům v dopravě, ale i požadavkům Policie ČR. Tyto požadavky jsou mnohdy protichůdné,“ přiznal místostarosta.

Všechny zákonné a technické nutnosti plánovaného přejezdu ženou jeho cenu do obrovských čísel. Řeč je o desítkách milionů korun, kdy nejlevnější varianta počítá se sumou přibližně 20 milionů korun a nejdražší až téměř 40 milionů.

VÝHYBKA

Mezi nejvyšší náklady patří přeložka výhybky, která plány na zprůjezdnění ulice Jeremenkovy značně komplikuje. Nachází se v těsné blízkosti současného přechodu přes koleje. „Vzhledem k tomu, že nelze stavět přejezd na výhybce, celý záměr musí vyřešit řadu opatření,“ připomíná Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽDC.

Výhybka se musí posunout do stanice, což se dotkne napojení vleček privátních vlastníků.

„Musel by se vyřešit odsun stávajícího vyústění ulice K. Schwarce do předepsané vzdálenosti od nebezpečného pásma uvažovaného přejezdu. Tímto se musí vyřešit komplexně nové křížení ulici K. Schwarce, Dukelská a Dolní Brána na poměrně malém prostoru,“ pokračuje Marek Illiaš s tím, že zásadní bude také nutné rozhodnutí Drážního úřadu o způsobu a rozsahu zabezpečení železničního přejezdu.

Drážní úřad novojičínskou radnici již dříve informoval, že pokud ke změnám na přejezdu dojde, bude se jednat „pouze“ o jeho rekonstrukci.

„Kdyby to bylo posouzeno jako nově vybudovaný železniční přejezd, tak by do 30 metrů od hranice kolejí nesměla být křižovatka. V tom případě by tento záměr prakticky nešel uskutečnit, protože zde protéká Grasmanka. Když se jedná o rekonstrukci, je tam požadavek pouze 10 metrů,“ vysvětlil místostarosta Rozbroj.

V ROZPOČTECH PENÍZE NA PŘEJEZD NEJSOU

V nejbližších týdnech projekční kancelář odevzdá studii plánovaného přejezdu, který by ulehčil dopravě zejména na kruhovém objezdu u „Tabačky“ a bazénu.

Podle výpočtu až o 30 procent. Dotčené subjekty doposud nemají námitky pro jeho vybudování, stěžejní tak bude, zda se podaří nemalou investici mezi ně rozložit. V rozpočtu novojičínské radnice ani SŽDC na příští rok peníze na vybudování železničního přejezdu nejsou.

„Takže můžeme připravit projekt se všemi povoleními a k realizaci by mohlo dojít nejdříve v roce 2019,“ nastínil na závěr nejoptimističtější scénář Pavel Rozbroj.