Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Téma: Výročí bez komentáře

Nový Jičín – Letošní krajské volby přinesly mnoha obyvatelům šok. Pravicovou vládu včele sODS vystřídala levice skomunisty, kteří se tak poprvé od listopadu 89 dostali do významné pozice.

18.11.2008
SDÍLEJ:

Noviny ze 16. listopadu 1989 byly v duchu předešlých vydání. Komunistická strana budovala socialismus na titulní straně.Foto: Repro

Na jedné straně povolební nadšení, na druhé zklamání. Jak vnímali listopad před devatenácti lety a dnes, přiblížili dva čelní představitelé stran na opačných pólech politické scény.

Karel Kuboš, předseda Moravsksolezské krajské rady KSČM se dozvěděl o tom, že se v Praze něco stalo v sobotu dopoledne na fotbalovém zápase v Novém Jičíně. Švagr mi říkal, že viděl na polské televizi nějaké záběry z Národní třídy. „Myslel jsem si v tu chvíli, že to má souvislost s takzvanou Palachiádou. Že to je pokračování nějakých akcí. Netušil jsem, že to je svazácká a studentská akce v souvislosti s listopadem,“ uvedl Kuboš.

Osobně si myslí, že pořád existuje určitá skupina lidí, která vzhlíží k době před listopadem 89 s respektem. „Vnímá jej jako systém, který zajistil práci, sociální zabezpečení, zdravotní služby, přístupnou kulturu,“ myslí si Kuboš, jenž na druhou stranu nezastírá, že byla pracovní povinnost, odvody do státního rozpočtu byly více než devadesát procent, podniky měly menší samostatnost a kvůli začlenění do systému Rady vzájemné hospodářské pomoci nám plynuly závazky, které nám neumožnily otevřít hranice. „V našem kraji ale pořád kolem šedesáti až sedmdesáti tisíc tuto stranu volí i nadále,“ poznamenal Kuboš.

Manažer Okresního sdružení Občanské demokratické strany Vít Gola se dozvěděl o událostech na Národní třídě z médií. „Hlavně z televize a hodně se o tom diskutovalo v hospodách,“ připomněl tehdejší dobu Gola, který se hned v počátcích angažoval v nově vzniklém Občanském fóru.

Stejně jako většina národa viděl v událostech velkou naději na změnu. „Bylo v tom velké očekávání, že se konečně po dlouhých desetiletích něco změní. Celé dny jsme proseděli u rádia a hltali každou informaci,“ doplnil Gola a dodal, že zpočátku měl, stejně jako mnoho dalších lidí, obavy z toho, co by se mohlo stát. Pak ale začala převládat euforie, kterou definitivně utnuly letošní krajské volby. „Myslel jsem si, že KSČM bude malou stranou, která nebude mít žádnou významnou roli. Vůbec by mne nenapadlo, že po těch letech budou mít patnáctiprocentní podporu,“ uzavřel Gola. (ipa)

Co také lze vyčíst z dobového tisku

Asi málokteré médium tak formovalo názor na veřejné dění jako týdeník Rozkvět. Rozkvět se kromě svého názvu honosil přídomkem týdeník Okresního výboru KSČ a Okresního národního výboru v Novém Jičíně. V litopadových a polistopadových dnech se doslova stal hlásnou troubou všech možných názorů. Alespoň některé tímto čtenářům přinášíme.

- Zaměstnanec Tonaku Petr Polach
Souhlasím s tímto obrodným procesem a podporuji rozhodnutí studentů. Souhlasím se změnami v ÚV KSČ a věřím, že teď se v té demokracii dopracujeme k socializmu s lidskou tváří.

- Stanovisko Okresního výboru Socialistického svazu mládeže v souvislosti se 17. listopadem na zasedání 21. listopadu
Podtrhujeme nutnost řešit veškeré problémy cestou konstruktivního dialogu a nutnost řešit je tam, kde vznikají. Nelze je řešit cestou jakýchkoli stávek a demonstrací, problém nelze řešit na ulici. Vůbec odsuzujeme pokusy o vyvolání generální stávky. Nesouhlasíme s jednostranným hodnocením situace ze strany redakce Mladé fronty.

- Ze stanoviska komunistů Základní organizace KSČ JZD Starojicko z mimořádné členské schůze 27. listopadu.
Požadujeme, aby zástupci místních a okresních orgánů KSČ chodili mezi lidi a vedli s nimi dialog. Je třeba zvýšit aktivitu KSČ mezi lidmi, mezi ostatními stranami a organizacemi Národní fronty a získat je na svoji stranu. Požadujeme demokratické volby. Jsme toho názoru, že KSČ si musí svoji vedoucí úlohu vybojovat.

- Stanovisko pracovníků civilních i příslušníků OS Sboru národní bezpečnosti Nový Jičín.
My, komunisté, svazáci i ostatní příslušníci a občanští pracovníci OS SNB Nový Jičín jsme znepokojeni současným vývojem situace v naší socialistické republice. Máme na mysli to, jak se protisocialistickým silám podařilo zmanipulovat naše občany, především mladé lidi a jak velké pole působnosti se tím naskýtá na shromážděních v Praze. Otevřené výpady proti socialistickému státnímu zřízení, komunistické straně a její vedoucí úloze ve společnosti, ale také proti Sboru národní bezpečnosti vyhrocují už tak složitou situaci.
Právě studenti, kteří dali kampani ke stávkám a demonstracím impuls, by měli nyní rozpoznat, komu svou činností připravili živnou půdu. Důkazem toho jsou profily lidí, kteří se samozvaně postavili do čela Občanského fóra. Nutno znovu připomenout, že nebyli persekuováni za politické přesvědčení, ale za konkrétní prokázané trestné činy. Tato skutečnost je nevyvratitelná.

- Výňatek z reakce Bohumíra Kuby – signatáře Charty 77 a Hnutí za občanskou svobodu, člena Občanského fóra NJ na uvedené stanovisko příslušníků SNB
Soudím, že skuteční odborníci posoudí, na které straně bylo zločinné konání v politických procesech. Zda na straně obžalovaných, kteří prosazovali občanská a politická práva nebo na straně vyšetřovatelů, prokurátorů a soudců.

- Václav Dostál – elektrikář z Vagonky
Souhlasil jsem s generální stávkou, protože do dnešního dne nebyly veřejnosti sdělovacími prostředky podávány objektivní informace.

- Ještě 16. listopadu zasedalo předsednictvo Okresního výboru KSČ
Mimo jiné zabývalo realizací závěrů 10. pléna Ústředního výboru KSČ v ideologické práci a v podmínkách ZO KSČ na středních odborných učilištích Frenštát, Odry a Bílovec, kde byly projednány jak otázky účinnosti komunistické výchovy, tak podmínky pro výchovu a přípravu dělnické mládeže.

- Otevřený dopis poslancům a poslankyním Městského národního výboru v Novém Jičíně ze 3. prosince 1989.
Osm podepsaných požadovalo, aby k 7. březnu 1990 byla na budově radnice odhalena reliéfní bronzová pamětní deska s portrétem T. G. Masaryka a nápisem, že to je u příležitosti 140. výročí jeho narození a aby se náměstí vrátil název Náměstí T. G. Masaryka.
Aby byla urychleně vypsána užší umělecká soutěž na tuto reliéfní desku.

Aby byla při nejbližší následné vhodné příležitosti jménem V. I. Lenina pojmenována některá z ulici či některé z náměstí Nového Jičína. Podepsaní: Ervín Bártek, Oldřich Kalandra, Jarmila Konopáčová, Josef Kulíšek, Jaroslav Merendda, Jan Reich, Zdeněk Rýc, Milan Vyhlídal. (ipa)

Tak jsme žili - vzpomínky na minulost

Stejně jako jiná periodika v před- i polistopadové době vydávala a vydávají kalendária, činil tak i týdeník Rozkvět.
Takzvaný revoluční rok 1989 přinesl kromě „Sametové revoluce“ i několik událostí, které přesně vykreslují a vystihují dobu, ve které tehdy lidé žili.

V akelndáriu se leze například dočíst, že v sobotu 18. února byli do pořadníku v Mototechně v Novém Jičíně zapsáni první zájemci o nové vozy Škody Favorit. Do jednoho měsíce již odjeli v novém voze.

Jednou z akcí před výročím založení Pionýrské organizace Svazu socialistické mládeže byla i soutěž v sběru druhotných surovin, zejména železa. Nejlepší sběrači se zúčastnili „pionýrské tavby“ ve slévárně v Tatře Kopřivnice, a poté navštívili i další zajímavé provozy.
V předvečer 1. máje bylo také vyhodnocení socialistické soutěže národních výborů, které se konalo v Bartošovicích. Ocenění I. stupně vládou ČSR převzali v Praze představitelé Bartošovic

Titul hrdiny socialistické práce převzal další občan našeho okresu soudruh Emil Bena, traktorista JZD Mír ve Fulneku.

Státní podnik ROMO Fulnek převzal na slavnostní konferenci za úspěchy v loňském roce Rudý prapor federální vlády a Ústřední rady odborů.
Od července v týdeníku Rozkvět vycházel na pokračování seriál postřehů z XVIII. Světového festivalu mládeže a studentstva, jehož autory bylyï M. Bartoň a F. Tomčala.

Nová prodejna zeleniny byla otevřena 3. října v Příboře. Hodnotu má přes dva miliony korun a příborští občané zde odpracovali přes 4500 brigádnických hodin. Stavbu provedlo JZD Agrokombinát Slušovice

28. října přísahali na Leninově náměstí v Novém Jičíně noví příslušníci Československé lidové armády. (ipa)

Kalendárium aneb Jak se rodila demokracie

 • 20. listopadu - v ulicích měst Novojičínska se objevují studenti brněnských vysokých škol a šíří mezi obyvatelstvo Provolání studentů k událostem 17. listopadu, stanovisko Charty 77 a další materiály,
 • v Novém Jičíně funkcionáři narychlo svolali aktiv, který se zabýval situací vzniklou v Praze. Výsledkem zasedání aktivu byl dopis, který soudruzi odeslali na Ústřední výbor Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), v němž vyjádřili podporu kurzu nastoupeného ÚV,
 • 21. listopadu - v Novém Jičíně, Frenštátě pod Radhoštěm a několika málo místech okresu se uskutečnila první malá shromáždění,
 • zasedlo předsednictvo okresního výboru Socialistického svazu mládeže (OV SSM), které vyjádřilo podporu požadavkům studentstva a mládeže a horovalo pro konstruktivní dialog,
 • 24. listopadu - zasedla rada Okresního národního výboru (ONV) v Novém Jičíně a vyjádřila plnou podporu programu KSČ a programu vlády Československé socialistické republiky,
 • 24. - 26. listopadu - začala vznikat první Občanská fóra (OF) mimo jiné v Novém Jičíně, ve Studénce, Kopřivnici i Odrách,
 • 27. listopadu - Ve všech městech i většině obcí okresu se uskutečnila Generální (manifestační) stávka. Do ulic vyrazily desetitisíce lidí. Ve Frenštátě pod Radhoštěm založili OF,
 • 28. listopadu - v Příboře OF mělo svou první schůzi,
 • 29. listopadu - mimořádně zasedlo předsednictvo Okresní odborové rady. Konstatovalo, že situace je výsledkem oprávněné nespokojenosti lidí s pomalým průběhem politických a hospodářských reforem, nerespektování připomínek a názorů širší veřejnosti. Rovněž odsoudilo zásah pořádkových sil proti studentům v Praze jako kruté potlačení manifestace za demokratizaci společnosti,
 • 30. listopadu - mimořádně zasedal rada ONV v Novém Jičíně. Radní vyslovili podporu závěrům a prohlášení pléna ÚV KSČ, vlády, předsednictva ÚV Národní fronty, ostatních politických stran, studentů a občanských aktivit, které podporují rozvoj společnosti, socialistického zřízení a demokracie,
 • mimořádné zasedání pléna OV SSM konstatovalo, že důvěra mládeže v opodstatněnost další existence SSM je narušena,
 • 7. prosince - ve Štramberku a Bílovci poprvé veřejně schůzovalo OF,
 • 9. prosince - KSČ uspořádala v Novém Jičíně okresní konferenci. Většina z 382 delegátů podrobila kritice práci stranických orgánů a aparátu na všech úrovních. Zazněl požadavek, aby zdiskreditovaní funkcionáři KSČ odešli z vedoucích funkcí,
 • 10. prosince - zasedl koordinační výbor OF v Novém Jičíně, který vyjádřil podporu nové vládě národního usmíření,
 • 14. prosince - v Novém Jičíně vzniklo Demokratické fórum komunistů jako názorová platforma pro členy KSČ,
 • 18. prosince - až v tento den nechal Městský národní výbor v Odrách odvézt do skladu sousoší Gottwalda se Stalinem, které bylo doslova raritou v republice. V tu dobu již sochy měly uražené hlavy a ruce natřené červenou barvou,
 • 20. prosince - bylo plenární zasedání ONV, kde diskuze o činnosti rady ONV vyústila v hlasování o důvěře rady a k obměně jejich členů,
 • 21. prosince - v ulicích se objevili kolportéři s nultým číslem zpravodaje Koordinačního výboru OF v Novém Jičíně. Občasník, později čtrnáctideník, nesl jméno FÓRUM,
 • 3. ledna - na letišti v Mošnově přistál čerstvě zvolený (29. prosince) prezident Václav Havel, který přiletěl na návštěvu Ostravska,
 • 5. ledna - zasedala rada ONV. Předseda volební komise Karel Zábranský tlumočil stanovisko komise, aby rada ke 24. lednu podala demisi. Předseda ONV poté rezignoval na mandát člena rady i předsedy ONV. V průběhu tohoto zasedání totiž vyšlo najevo, že Bill přikázal zmanipulovat usnesení z předešlého pléna,
 • 11. března - zasedal okresní sněm OF. Přítomných 250 delegátů se seznámilo s kandidáty pro volby do obou sněmoven a České národní rady,
 • 26. května - na Novojičínsko zavítal v rámci předvolební kampaně tehdejší ministr financí vlády národního porozumění a dnešní prezident Václav Klaus,
 • 8. června - svobodné volby! Dvaačtyřicet let trvalo, než lidé mohli svobodně přijít k volebním urnám a rozhodnout z vlastní vůle o tom, komu dají ve volbách hlas. Občanské fórum s číslem 7 dostalo ve volbách do ČNR a obou sněmoven od voličů v okrese 44,8 procent hlasů. (ipa)
18.11.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ivo Vondrák.

ON-LINE rozhovor s Ivo Vondrákem, hejtmanem a krajským lídrem ANO 2011

Vizualizace.
4

Nový Jičín se konečně dočká nových bytů

Vedoucí Studénka v derby přejela mladé Ďábly

Kdo se mu prozatím postavil do cesty, toho nemilosrdně smetl z cesty. Studénecký vagón nadále kráčí novou sezonou krajské ligy bez jediného zaváhání, když naposledy uspěl v derby v Novém Jičíně, kde tamní B tým porazil 7:1.  

Chystáte se ve středu ke svému lékaři? Nechoďte, bude zavřeno

Celkem 160 praktických lékařů pro dospělé ordinuje v okrese Ostrava. Pokud se ke svému praktikovi vydáte zítra (ve středu 18. října), budete mít smůlu. Bude mít zavřeno. Praktičtí lékaři totiž budou stávkovat.

Tatra brala s Bobry bod. Teď ji čeká v derby Nový Jičín

Druholigoví hokejisté Kopřivnice padli ve Valašském Meziříčí v prodloužení a už ve středu v 18 hodin hostí rozjetý Nový Jičín.  

Obránce kopřivnické Tatry Stříž: Na Švédsko i Francii budu rád vzpomínat

/ROZHOVOR/ Patnáct let. Tak dlouhou část kariéry strávil v zahraničí odchovanec Frýdku-Místku David Stříž, který před sezonou vyztužil defenzivu druholigové Kopřivnice. Zkušený zadák, kterému bude 8. listopadu 36 let, strávil sedm sezon ve druhé švédské lize, což následně trumfl osmiletým angažmá ve francouzském Štrasburku.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení