Teplo v Novém Jičíně podraží o 2,16 procent. A to z lednových 515,10 korun včetně DPH za odebraný gigajoule na 526,30 korun. Částka platí pro kalkulaci jednosložkové i dvousložkové ceny. Navýšení ceny již schválila rada města.

„Nemůžeme nijak ovlivnit nárůst ceny plynu, která se v našem městě zvýšila o 3,2 procenta, ani ceny ostatních energií. Tyto jsou plně v režii distribučních společností. Jejich nárůst je schvalován a dozorován Energetickým regulačním úřadem.“ uvedl místostarosta Nového Jičína Milan Šturm. „Ve spolupráci s partnerem v oblasti výroby tepla, společností Dalkií, se městu daří alespoň minimalizovat dopady navyšování cen plynu a ostatních energií na občany. S tímto cílem byla, jsou a nadále budou také vedena všechna jednání s dodavatelem tepla,“ doplnil Šturm.

„K navýšení ceny dochází v souvislosti s úpravou cen plynu,“ potvrdila Vilma Pospíšilová ze společnosti Dalkia, divize Přerov. Současně nevyloučila, že se cena tepelné energie v průběhu roku znovu navýší. „Dodavatel tepla může cenu upravovat kvartálně, tedy i čtyřikrát do roka,“ dodala Pospíšilová. V souvislosti se zdražováním tepelné energie, by mělo dojít i ke zkvalitnění služeb. Dříve končila distribuce teplé vody v deset večer. Jsou instalována zařízení, která umožní dostupnost teplé vody pro naše odběratele po dobu čtyřiadvaceti hodin. Pracujeme také na realizaci projektu kotle na biopaliva v kotelně na ulici Anenská, po jeho spuštění to bude mít pozitivní vliv na vývoj ceny tepla ve městě,“ avizoval před časem Šturm.