Zřejmě největší zdražování čeká obyvatele Kopřivnice. „Při předpokládané průměrné roční spotřebě asi padesát gigajoulů na jeden byt činí navýšení ceny tepla asi pět tisíc korun za rok,“ uvedl Miroslav Krmela, jednatel společnosti Teplo Kopřivnice, která je hlavním dodavatelem tepla v Kopřivnici.

Navýšení cen jim oznámila společnost Komterm, od které, skrz společnost Energetika Kopřivnice, teplo nakupuje. Konečná cena, se započtením nákladů na rozvod tepla a teplé užitkové vody, se pro konečného zákazníka zvýší z 397,50 na 506,36 koruny za gigajoul, tedy o 108,92 koruny za gigajoul. K navýšení ceny přispělo mnoho faktorů. „Zvýšení cen nám bylo zdůvodněno meziročním nárůstem ceny černého uhlí, elektrické energie pro výrobu tepla, zemního plynu, změnou skladby paliva s ohledem na ekologickou legislativu k 1. lednu a zavedením ekologické daně na paliva a elektřinu,“ nastínil Krmela a dodal: „Po podrobnějším rozboru se jako rozhodující vliv na cenu tepla jeví změna skladby paliva. Výrobce tepla zvyšuje poměr zemního plynu ve vstupním palivu z hodnoty asi 20 procent loni na asi 44 procent letos. Důvodem jsou takzvané emisní stropy, které na stávajícím technologickém zařízení není možno dodržet bez vyššího poměru ekologického paliva,“ poukázal. K nárůstu ceny o 8,47 koruny za gigajoul dochází vlivem zvýšeného DPH.

Nárůst cen mohou očekávat také obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm. „Ano, dojde ke značnému navýšení. Vyššímu, než je navýšení ostatních energií,“ potvrdil vedoucí odboru investic a správy majetku města Jaroslav Žižka s tím, že o ceně rozhodovala rada města a její výsledky ještě nezná.

V Novém Jičíně došlo k navýšení cen tepelné energie, kterou dodává společnost Dalkia Česká republika, naposledy na začátku října. „Nová průměrná cena tepla činí 459,80 korun za 1 gigajoul, včetně daně. Nárůst oproti ceně k prvnímu dubnu loňského roku činí 2,5 procenta,“ uvedla tisková mluvčí novojičínské radnice Hana Sirotová.