Pořádně zaskočení byli zástupci obcí beskydského regionu a některých sdružení po poslední schůzce se zástupci společnosti OKD. Podle některých těžařská společnost stále nejedná férově.

Přečtěte si také:Lidé se bojí, že OKD začnou těžit

Nedávnou schůzku na frenštátské radnici svolala podle starostky Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňky Leščišinové právě společnost OKD. „Zástupci OKD požádali o schůzku s tím, že hlavním tématem bude informovat starosty o dalších aktivitách OKD v našem regionu. První schůzka se konala se starosty Mikroregionu Frenštátsko, tato druhá s představenstvem Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. Pět starostů zde zastupovalo celkem jednatřicet členských obcí,“ sdělila Leščišinová.

Jiří Novotný, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a rovněž starosta Trojanovic, doplnil, že před schůzkou požadovali po společnosti OKD, aby přednesla témata, a zároveň upozornili na to, co chtějí probírat oni. „Společnost OKD naznačila, že má zpracovánu žádost EIA a že nás o tom chtějí informovat. My jsme chtěli probrat problematiku dočasných, dnes již nepovolených staveb v areálu Dolu Frenštát. Osobně jsem předpokládal, že dodrží slovo, které nám dal na minulé schůzce generální ředitel Klaus Dieter Beck, když slíbil, že bez souhlasu obcí nebudou nic podnikat. Předpokládal jsem tedy, že i když nebudeme souhlasit s průzkumem a budeme trvat na likvidaci těžních věží a ostatních staveb, které měly být již před dvaceti lety odstraněny. Tím si společnost OKD vyrovná dluhy s minulostí,“ uvedl Novotný s tím, že generálnímu řediteli Beckovi bláhově uvěřil. „S minulostí se OKD nehodlá vyrovnat a místo toho, aby odstranili těžní věže, chtějí prodloužit životnost dolu. To, že se OKD nedá věřit, je opět zcela evidentní,“ poznamenal Novotný.

Podle mluvčího OKD Vladislava Sobola se bude společnost snažit získat povolení k průzkumné ražbě co nejdříve. „Termín podání žádosti o povolení průzkumu nemůžeme ovlivnit. Ještě před podáním žádosti totiž potřebujeme získat stanoviska, která se týkají studie o vlivu na životní prostředí (E.I.A. - pozn. redakce), například posudek Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy,“ vyjádřil se k dotazům Novojičínského deníku Sobol.

Ten deklaroval, že společnost OKD chce po dlouhém mlčení navázat v regionu skutečný dialog. „Zástupci vedení naší firmy proto na jaře navštívili starosty z Frenštátska a dohodli se s nimi, že se budeme vzájemně informovat o každém kroku souvisejícím s Dolem Frenštát. Proto jsme se zveřejněním našeho záměru čekali, až budeme mít možnost jej oznámit starostům. Se Státní energetickou koncepcí tento termín nijak nesouvisí, největší význam pro nás má férové jednání s obcemi,“ pokračoval mluvčí těžařské společnosti s tím, že schůzka byla jednou z mnoha, které obě strany ještě v budoucnu určitě čekají. „Chceme se zástupci místních obyvatel řešit vše podstatné,“ podotkl Sobol.

Veškerá další jednání, pokud se uskuteční, se ale ze strany zástupců obcí ponesou ve stejném duchu, jako doposud. „Jelikož se nejedná o nic nového, projekt ražby jsme měli na stole již před sedmi lety, vyčkáme na zpracování hodnocení EIA. Osobně předpokládám, že žádost EIA dopadne úplně stejně jako žádost EIA o přidělení dobývacího prostoru na plyn. Tedy že bude negativní. Máme dostatečné množství argumentů a studií na to, abychom průzkumu zabránili,“ věří Jiří Novotný.

„Náš postup stále odpovídá našemu společnému cíli, kterým je zamezit zahájení průzkumné ražby a případné těžby, jednat o změnách v návrhu energetické koncepce, chránit nádhernou beskydskou přírodu a životní prostředí a ložisko zachovat pro budoucí generace. Důležité je také objektivně informovat veřejnost. Zpochybnitelné jsou například argumenty OKD o tom, že průzkumné dílo nebude mít žádný vliv na povrch, protože odborné posudky našich předních geomorfologů tvrdí opak,“ doplnila starostka Frenštátu pod Radhoštěm.