„Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec,“ vysvětlil organizátor Keltského telegrafu Vlastimil Hela s tím, že letos se akce uskuteční v sobotu 23. března. Ohně vzplanou asi na 250 místech. Budou zářit i v Krnově na Cvilíně, v Opavě na Sádráku nebo v Příboře.

„Město Příbor a okolí bylo osídleno již v pravěku, následně v době halštatské a laténské, tedy keltské, patří tedy mezi historicky významná místa,“ doplňují organizátoři z BAV klubu Příbor, což je centrum volného času.

„Ze stanoviště BAV klub Příbor, zhruba ve 20 hodin, vyšleme světelný signál. Přesný čas nám určí vrchní čert,“ sdělují organizátoři s tím, že program začíná již v 16 hodin a akce se koná za každého počasí.

Vlastimil Hela zdůrazňuje magickou atmosféru akce: „Během události dochází k integraci lidí. Oživují se v nás magické prvky. Jde prostě o kouzelný zážitek probouzející sounáležitost mezi lidmi. Těší mě, že letos se bude signalizovat i z řady míst, která dosud nikdy dřív přihlášena nebyla,“ říká Hela.

Účastníci Keltského telegrafu si s sebou často berou na kopec kromě teplého oblečení a svítilny také bubínky a různá štěrchadla na probuzení jara. Někde také buřty na opékání a pyrotechniku.