Čtrnáct tisíc – přesně tolik sad tašek na tříděný odpad rozdala akciová společnost ASOMPO, provozující skládku odpadu v Životicích u Nového Jičína, zástupcům pětačtyřiceti obcí a měst, akcionářů společnosti. Zástupci společnosti představili tašky ve čtvrtek 4. října při dnu otevřených dveří, spojeném právě s propagační akcí zaměřenou na třídění odpadu. „Děláme to společně se společností EKO-KOM, která mimo jiné provozuje celorepublikový systém na třídění, recyklaci a využití odpadů. Tašky půjdou do čtrnácti tisíc domácností, každá akcionářská obec je obdrží podle určitého klíče a bude jen na té dané obci, jak to rozdělí mezi obyvatele," uvedla Anna Mužná, starostka Skotnice, jež je členkou představenstva společnosti ASOMPO. Ona například dostala pro Skotnici, která má 260 domácností, osmdesát sad tašek, jež jsou odlišené barevně, podle druhu odpadu – zelená je na sklo, modrá na papír a žlutá na plasty. „Jsou z pevného, trvanlivého materiálu, takže by měly vydržet dlouho," poznamenala Anna Mužná.

Podle Přemysla Hajníka, ředitele společnosti ASOMPO, je účelem akce především přivést do rozpočtu obcí více peněz, které dostávají za vytříděné odpady od firmy EKO-KOM. „Když se to podaří, budeme pokračovat dál, aby se ty sady dostaly do všech domácností. Zatím je to zhruba třetina. Ony nás podporují finančně, takže my jim to nějak vracíme," vysvětlil aktivitu Přemysl Hajník a doplnil, že projekt stál asi 1,7 milionu korun, přičemž společnost ASOMPO zaplatí 60 procent, zbytek pak firma EKO-KOM.

Lidé dostanou k taškám také vysvětlující leták, v němž se dozvědí, jak tašky používat a proč by se měli do projektu třídění zapojit. Autoři projektu se tímto způsobem chtějí podrobným vysvětlením vyhnout tomu, co se stalo letos v Ostravě. Tam lidé také dostali bezplatné sady tašek na třídění, někteří ale tašky po naplnění vyhodili i s odpadky do kontejneru, a pak se domáhali další sady.

V rámci této propagační akce uspořádala společnost ASOMPO Den otevřených dveří skládky Životice u Nového Jičína. Od rána tak do místa přijížděly stovky školáků z různých míst okresu se zástupci obcí či měst, kteří jednak přebírali zmíněné sady tašek, a také provedli školy skládkou.

Přítomen byl také asi poslední zakládající člen, tehdy ještě sdružení SOMPO, Drahomír Strnadel z Trojanovic, dosavadní člen dozorčí rady. Ten pamatuje vznik sdružení v roce 1992. „Původně o to měli zájem Rakušané, Chtěli do toho vložit kapitál, protože s tím měli zkušenosti. Naštěstí měli překladatele, který špatně tlumočil. Tehdejší starosta Gold z Veřovic poukázal na to, že tlumočník nepřekládá přesně, a tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme jako obce sami," vzpomínal Drahomír Strnadel. Dodal, že na místě byl kdysi tankodrom. Počáteční kapitál, který daly obce dohromady na vybudování skládky, činil 200 korun na jednoho obyvatele. „Později to muselo přejít na akciovku. Ale myslím si, že tenkrát to rozhodnutí odmítnout Rakušany bylo tím nejlepším, které jsme mohli udělat," uzavřel Drahomír Strnadel.