Podle Ludvíka Kašpara, ředitele státního podniku Diamo příprava likvidace nevyužívaného Dolu Frenštát, po které zdejší obce volají déle než dvacet let, pokračuje podle plánu. „Díky úpravě přepravních parametrů, snížení počtu aut a příznivému počasí proběhl návoz zásypového materiálu rychleji a s menším dopadem na životní prostředí,“ uvedl Ludvík Kašpar.

Kvůli minimalizaci hluku a emisí z dopravy probíhal návoz postupně. Množství dovezeného materiálu nepřesáhlo 1 500 tun za den, což znamená maximálně 50 nákladních aut denně, a to pouze v pracovních dnech. V průměru se jednalo o 38 aut v pracovním dnu. Hlušina se vozila z odvalu „D“ v Paskově. Doprava musela být vedená po silnicích, neboť do areálu nevede železniční trať. Všechna auta byla hned po nakládce a po celou dobu přepravy z odvalu k dolu zakryta plachtou.

Karel Greiner pracoval na Dole Frenštát na výrobě armokošů.
První uhlí z Dolu Frenštát se slavilo v kolibě na Pinduli, vzpomíná pamětník

Tisková mluvčí Diamo Jana Dronská pro Deník doplnila, že nyní se budou provádět přípravné práce k zásypu a případnému dalšímu využití areálu. „Musí se přepojit elektřina, některé přípojky se musí odstranit. Kromě technických příprav se musí provést legislativní příprava,“ nastínila Jana Dronská.

Starosta Trojanovic Jiří Novotný dokončení návozu zásypového materiálu vnímá jako další krok k uskutečnění dvou cílů. Tím prvním je likvidace Dolu Frenštát, druhým přiblížení se zahájení realizace dlouhodobého rozvojového projektu CÉRKA.

„Udělali to dobře. Tím, že to zkrátili o tři měsíce, nezatěžovali tolik město Frenštát. Tímto bych chtěl jeho občanům poděkovat, že tuto dopravu akceptovali,“ poznamenal Jiří Novotný s tím, že nyní je důležité legislativně dořešit zásyp, aby se mohlo v červnu začít zasypávat.

V podzemí Dolu Frenštát se dlouhá léta nic nezměnilo, nahoře se ale chystá hlušina na jeho zásyp pocházející z původně mateřského Dolu Paskov.
Na šachtu ve Frenštátě vozí z Paskova hlušinu na zásyp. Důl končí

Trojanovický starosta pro Deník dále uvedl, že po zásypu by měla nastat likvidace staveb, kterých je v areálu okolo 300. „Nejedná se jen o nadzemní stavby, jsou tam nějaké podzemní stavby, parkoviště a další věci. Soupis mám pohromadě a částečně už máme pro trojanovické zastupitelstvo navržené stavby, které bychom chtěli zachovat v rámci projektu CÉRKA,“ pokračoval Jiří Novotný.

Starosta Novotný jako příklady upotřebitelných objektů uvedl vodní nádrž, parkoviště, některé komunikace. „Co je nejvíce vidět, jsou těžní věže a haly. Teď budeme řešit těžní věže, jestli je zachováme a nějak využijeme, určitě zachováme a využijeme úpravnu vody a chtěli bychom zachovat jednu strojovnu, a možná ještě něco málo. Jinak by šlo všechno k zemi,“ nastínil Jiří Novotný.

V roce 2023 má dojít k likvidaci a zasypání Dolu Frenštát. Nově vzniklé fórum CÉRKa má pomoci s tím, jak později areál využít.
Vzniklo expertní fórum k využití areálu Dolu Frenštát

Přípravu likvidace Dolu Frenštát, který je od roku 1991 v konzervačním režimu, zahájila ještě před převodem na DIAMO společnost OKD. Doprava zásypového materiálu byla v souladu s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí a závěry zjišťovacího řízení, ve kterém byly zahrnuty připomínky a požadavky dotčených obcí a úřadů.

„Hlavními důvody likvidace Dolu Frenštát jsou dlouhodobé nevyužívání dolu k těžbě, s tím související vysoké náklady na udržování dolu v zajišťovacím provozu. Významnou roli sehrál také mnohaletý tlak představitelů obcí, ochranářů přírody a neziskových organizací,“ uzavřela Jana Dronská.

Hlavní fází likvidace bude zásyp dvou stávajících jam F4 a F5 nezpevněným zásypovým materiálem v objemu 106 tisíc kubíků, což je zmíněných zhruba 200 tisíc tun. Zásyp zajistí stabilitu jámy i jejího okolí.