O možném řešení absence toalet na městském hřbitově v Odrách hovořil na posledním zasedání zastupitelstva Oder Olga Veverková vedoucí Odboru správy nemovitého majetku. Uvedla, že je možné problematiku zřízení toalet na hřbitově možné rozdělit do tří kategorií. První je stavba toalet přímo v areálu hřbitova. „To by si ale vyžádalo značné finanční prostředky a také problém s napojením na kanalizační řád, a také bychom neměli prostor, kde stavbu umístit. Takže touto cestou se vydat nemůžeme,“ sdělila Olga Veverková.

Jako druhou možnost uvedla osazení hřbitova toaletami Toi Toi. „V tomto případě by mohly být umístěny v zadní části hřbitova, ale je problematické je tam dovézt, protože šířkové poměry chodníčků nedovolují, aby tam vjela nějaká technika pro případ odčerpání zásobníku. Myslíme si rovněž, že by to prostředí hřbitova dehonestovalo,“ pokračovala Olga Veverková.

Řekla, že se s kolegyněmi shodly na třetí možnosti, a to na využití toalet v areálu městské nemocnice, která stojí naproti hřbitova. „Je to v krátké vzdálenosti, především při obřadech v kapli by bylo možno tyto toalety využívat, stejně jako při návštěvě hřbitova,“ podotkla Olga Veverková s tím, že záležitost odbor konzultoval s ředitelem nemocnice Martinem Šmausem a místostarostkou města Libuší Královou. „Nemocnice je v provozu non stop, takže ty toalety je možno využít po celou otevírací dobu hřbitova,“ doplnila Olga Veverková.

Místostarostka Oder Libuše Králová potvrdila, že z jednání vyplynulo, že jediná optimální varianta je využití toalet v prostorách nemocnice. „Je pravda, že toalety bývají vetšinou součástí obřadních síní, ale v našem případě to nelze realizovat,“ podotkla místostarostka.

Starosta Oder Libor Helis ještě dodal, že v úvahu ještě přicházela varianta toalety Toi Toi napevno s možností dálkového čistění. „Bylo by ale nutné ji nějak esteticky oddělit od prostoru hřbitova, nemá to vodu… Je to samé proti. Takže vybraná varianta se jeví jako jediná rozumná,“ uzavřel Libor Helis s tím, že město se ještě otázkou toalet na hřbitově bude zabývat.