Obecní dožínky v Závišicích se v sobotu 18. srpna uskutečnily už po dvaadvacáté. V čele průvodu, který vyrazil od místní hasičské zbrojnice, jel na koni čtrnáctiletý Martin Bajer, za nímž kráčel s obilným věncem Vašek Hykl a vedle něj Lucie Hyklová a vlajkonoš Karel Hyvnar. Pro všechny to byla premiéra, stejně jako pro některé krojované účastníky průvodu. Těch letos kráčelo 77, což je v historii závišických dožínek rekord. „Jsou tací, kteří chodí od začátku, a protože nemáme v krojích jen dožínky, ale i vítání občánků, tak to ostatní vidí. Loni dokonce tancovaly děti ze školky v krojích na den matek a pak i důchodcům," uvedla Jaromíra Hajdová, která všechny kroje v průvodu sama ušila a šije je již od počátku závišických dožínkových slavností.

Nejmladší účastnice letošního průvodu má devět měsíců, nejstarší byla zřejmě právě Jaromíra Hajdová. „Kdysi byla nejmladší moje vnučka Amálka, která měla měsíc, a nejstarším byl pan Hyvnar ze statku, který má sedmaosmdesát let. Ten jel ještě loni," poznamenala Jaromíra Hajdová s tím, že kdysi v dávnější minulosti se šlo s dožínkovým věncem nejprve do kostela a teprve potom na výletiště, kde bývala zábava a pohoštění. „V duchu tradic proto půjdou tuto neděli krojované závišické děti do kostela, kde bude děkovná mše. Přinesou s sebou různé dary úrody, jako ovoce, zeleninu, pohanku, hrách a třeba i slivovici," naznačila Jaromíra Hajdová.

Mezitím došel dožínkový průvod na zahradu Pohostinství U Kremlů, kde předal Vašek Hykl obilný věnec starostovi Závišic Zdeňku Vajdovi a jeho manželka dostala od Lucie Hyklové koláč upečený z čerstvé mouky. Starosta pak poděkoval za dary i všem sponzorům a organizátorům, díky kterým se podařilo akci zorganizovat. „Myslím si, že dožínky k vesnici patří, a my jsme vesnice veskrze zemědělská, i když už tady není žádný velký agrokombinát. Máme tady soukromé zemědělce, kteří obdělávají téměř polovinu orné půdy v obci," zmínil se starosta Vajda, jenž vyzdvihl práci mnoha lidí, kteří se na přípravě dožínek podílejí. „Dělají vše pro to, aby to klaplo a aby se lidé mohli bavit. Vše je naleštěné, nablýskané, a to díky hasičům, lidové straně, řadě pracovníků obce, členům komisí a výborů a mnoha dalším dobrovolníkům," zdůraznil Zdeněk Vajda.

Je zajímavé, že obecní dožínky v Závišicích přitáhnou pokaždé mnoho lidí, přitom si již léta vystačí prakticky s jednou dechovkou Straňankou. „Občas tady nějakého hosta, kvůli zpestření, přizveme, ale jelikož je krize, tak jsme letos nechtěli rozhazovat peníze. I tak bychom nebyli schopni tuto akci dělat bez spolupráce se sponzory a bez ochotných lidí. Každý rok tady prodáváme třeba zdejší tradiční koláče. Letos se jich napekly čtyři stovky a určitě se po nich zapráší," uzavřel závišický starosta Zdeněk Vajda.